Video: Nhng pha ln ln, vt u 'thch thc t thn' ca ti x khin ngi xem tht tim

(VTC News) - Hnh vi ln ln ca ti x l nguyn nhn chnh dn n hng lot v tai nn thm khc trong nhng nm gn y.

Clip: Ln ln vt u trong m, container sut m thng  t ngc chiu

Clip: Ln ln vt u trong m, container sut m thng t ngc chiu

Xe container ln ln vt u sut m trc din mt t i hng ngc chiu vo ti 24/11 huyn Yn Chu, Sn La.
Nhng v ti x chy bt mng, ln ln gy tai nn thm khc khin d lun bng hong xt xa

Nhng v ti x chy bt mng, ln ln gy tai nn thm khc khin d lun bng hong xt xa

Hnh vi ln ln kinh d ca li xe l nguyn nhn chnh dn n hng lot v tai nn thm khc trong nhng nm gn y.
Nht Thy

Bnh lun

VTC NEWS TV

CHNH TR X HI

BN TIN 113

GII TR

QUC T

KINH T

GC TH GIN

TH THAO