Video: Chuyn tu H Ni - H Long ri ga 'vng nh cha B anh', l 10 triu ng/ngy

(VTC News) - Xut pht lc 5h sng t ga Yn Vin (huyn Gia Lm, H Ni), chuyn tu i H Long (Qung Ninh) vn vn c 2 hnh khch v l 10 triu ng/ngy.

ng st l 20 t ng mi nm ch  chy 3 chuyn tu an sinh

ng st l 20 t ng mi nm ch chy 3 chuyn tu an sinh

Mi nm, duy tr vn hnh 3 tuyn tu an sinh, Cng ty c phn Vn ti ng st H Ni l ti 20 t ng.
Cn cnh chuyn tu ri ga  H Ni ch vi 2 v khch nc ngoi, l 10 triu ng/ngy

Cn cnh chuyn tu ri ga H Ni ch vi 2 v khch nc ngoi, l 10 triu ng/ngy

H tng giao thng ng b pht trin, thun tin hn khin ng st nhiu nm qua ngy cng tha vng khch, nh tuyn ng st Yn Vin - H Long gn nh khng c ngi i...
Hu Dnh

Bnh lun

VTC NEWS TV

CHNH TR X HI

BN TIN 113

GII TR

QUC T

KINH T

GC TH GIN

TH THAO