Video: Chn cnh tc ng, ngi n ng Indonesia ch to trc thng

Sau 18 thng bt tay vo vic ch to, Jujun Junaedi (42 tui, n t Sukabumi, Indonesia) chi khong 2.100 USD cho chic my bay trc thng ca mnh.

Video: Cn cnh my bay trc thng cha chy tt nht th gii ca Nga

Video: Cn cnh my bay trc thng cha chy tt nht th gii ca Nga

Ka-32A11BC khng ch mnh v kh nng phng chy cha chy trong thnh ph, m cn c s dng cc lnh vc khc nh cha chy rng, ng cu khn cp.
'Hai la' Bnh Dng ch to thnh cng 2 my bay trc thng

'Hai la' Bnh Dng ch to thnh cng 2 my bay trc thng

Sau mt thi gian tm ti, nghin cu, k s Bi Hin Bnh Dng ch to thnh cng 2 my bay trc thng mang tn Bi Hin v Gic m".

Bnh lun

VTC NEWS TV

CHNH TR X HI

BN TIN 113

GII TR

QUC T

KINH T

GC TH GIN

TH THAO