V足 sao i hc Cng nghip Thc phm TP.HCM bt sinh vi那n mc ng phc c tun, cm co trc u?

(VTC News) - Theo i hc Cng nghip Thc phm TP.HCM, mc ng phc l角 c芍ch nhn din thng hiu ca trng, c辰n vic co trc u khng ph迄 hp mi trng gi芍o dc.

Ng角y 2/12,ng Nguyn Xun Ho角n - Hiu trng i hc Cng nghip Thc phm TP.HCM x芍c nhn trng c車ni quy v ng phc, t芍c phong ca sinh vi那n nhng khng phi mi m角 c車 t nhiu nm nay.

Sinh vi那n ca trng phi mcng phc (芍o ng phc trng hoc 芍o khoa) v角 eo th sinh vi那n khi i hc hoc li那n h l角m vic vi c芍c b phn chc nng trong trng. Sinh vi那n cng cn c車 qun 芍o sch s, chnh t, u t車c nam n phi gn g角ng, i gi角y hoc d谷p c車 quai hu.

Sinh vi那n khng c co u trc u, tr trng hp ang iu tr bnh hoc nh角 tu h角nh ang theo hc, sinh vi那n nam khng t車c d角i...

Theo ng Ho角n, mc ng phc l角 c芍ch nhn din sinh vi那n i hc Cng nghip Thc phm TP.HCM v角 khng to ra s phn bit gi角u ngh豕o.

"Trng vn cho ph谷p sinh vi那n mc t do khi tham gia hot ng ngoi kh車a, vui chi cu lc b n那n khng th n車i trng cm o芍n, khng cho sinh vi那n t do. Vic co u trc, nhum xanh , nam t車c d角i... 迆ng l角 nhng iu cm m角 trng quy nh i vi sinh vi那n, ngoi h足nh nh vy khng ph迄 hp vi mt sinh vi那n hc tr那n ging ng", ng Ho角n cho bit.

Vi sao Dai hoc Cong nghiep Thuc pham TP.HCM bat sinh vien mac dong phuc ca tuan, cam cao troc dau? hinh anh 1

Sinh vi那n i hc Cng nghip thc phm TP.HCM buc phi mc ng phcnguy那n tun. (nh: HUFI)

Tuy nhi那n, ni quy n角y cng gy n那n nhiu tranh ci trong cng ng sinh vi那n i hc Cng nghip Thc phm. Nhiu sinh vi那n cho rng ni quy n角y qu芍 cng nhc, hn ch t do c芍 nhn.

"Em khng bit liu c車 cuc kho s芍t, tham kho, lng nghe kin sinh vi那n trc khi ra quyt nh n角y cha hay l角 c芍c gi芍o vi那n vi trng n phng quyt nh? Nu l角 n phng th足 em thy n車 v c迄ng bt cng i vi sinh vi那n. Em cm thy m足nh ho角n to角n khng c車 quyn dn ch hay l角 t do n角o c.

Vic mi trng c車 mt ng phc ri那ng v角 mong mun sinh vi那n mc nhiu ngi bit n trng em ho角n to角n khng phn i. Nhng vic bt ti em phi mc ng phc nguy那n tun, i xung k赤ch ghi t那n khi khng mc ng phc l角 v l.

Bn em l角 sinh vi那n i hc ch khng phi hc sinh cp 2, cp 3 m角 bt phi mc ng phc. Nu mc 1 - 2 ng角y c nh trong tun th足 bn em sn s角ng tun th. n mc p l角 nhu cu chung ca mi ngi, n mc pkhng h nh hng ti vic hc vy ti sao bon em khng th mc thng?", mt sinh vi那n t vn .

Trong khi 車, nhiu sinh vi那n kh芍c li ng t足nh vi ni quy n角y v角 cho rng iu 車 ph迄 hp trong mi trng gi芍o dc. "Thy mc ng phc nh vy l角 c m角. Trng m足nh u phi ai cng l角 con nh角 kh芍 gi, c車 nhng ngi c辰n cht vt vi cuc sng sinh vi那n. Mc qu芍 t do s to ra ranh gii r r角ng gia gi角u v角 ngh豕o trong mt lp", sinh vi那n H.T chia s.

C b谷 7 tui vit th kin ngh nh角 trng thay i trang phc

C b谷 7 tui vit th kin ngh nh角 trng thay i trang phc

V足 ※ch芍n ngy§ vic phi mc v芍y ym theo quy nh, c b谷 Kayleigh Dryden vit th kin ngh l那n nh角 trng xin c thay i trang phc i hc.
ng phc hc sinh: N那n t do hay bt buc?

ng phc hc sinh: N那n t do hay bt buc?

C v角o u nm hc, chuyn ng phc hc sinh lun l角 vn khin nhiu ph huynh tranh lun gay gt.
Nht Linh
Loading...
B足nh lun
GNG MT THNG HIU