• Zalo

Vt liu en nht trn Tri t, hp th gn 100% nh sng

Khoa hc - Cng ngh Th Hai, 02/12/2019 00:05:00 +07:00

Vt liu siu en cha c cng b ny c th hp th 99,995% nh sng nhn thy c.

ZingNews/Insider
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc