Tng C B c b nh cp, 3 nm sau lu lc n nh thy bi Thi Bnh?

(VTC News) - Bc tng C B khong 70 nm tui ti cha Phc Lin b nh cp nm 2013, ba nm sau, ngi dn pht hin bc tng ging ht ti nh thy bi Thi Bnh.

Thi gian gn y, ngi dn thn Chc L (x Ngc Ha, huyn Chng M, H Ni) vui mng khi bit thng tin c quan chc nng c th tm thy bc tng Mu C B qu gi ca a phngb mt cp 3 nm trc. Bc tng c ngi dn pht hin ti nh mt thy bi th trn An Bi (Qunh Ph, Thi Bnh) v ang c nim phong a i gim nh.

C th, nm 2013, cc nh s cha Phc Lin ( thn Chc L) trnh bo c quan chc nng v vic bc tng b k gian ly trm.

Theo s thy Thch m An, vo ngy 7/6/2013, c 4 nam thanh ninvo cha Phc Lin, lc ny c s bc Thch Tnh Hoa trng nom cha. Ti y, 2 ngi vo ni chuyn vi s Hoa, 2 ngi cn li vo gian nh t bc tng C B.

Tuong Co Bo co bi danh cap, 3 nam sau luu lac den nha thay boi o Thai Binh? hinh anh 1

Bc tng C B c t ti cha Phc Lin trc khi b nh cp (bn tri) v tng C B in nh ng H. c pht hin vo thng 9/2019 (bn phi)..

Trong cuc ni chuyn,2 nam thanh nin khin s Hoa b l m v khong 15 pht sau, bc tng b nh cp.

"S Hoa ni ch nhn thy hnh nh l m nh m ng v nhng ngi thanh nin b pho tng i li xe my bin Thi Bnh nhng khng th lm g c. Sau , khi nhm ny ch tng ra ngoi cng th va vo ngi dn thn, ngi ny cng ch nh chic xe bin 17",s An chia s.

Theo s An, tng C B t ti cha cao khong 80-90cm,c tui i khong 70 nm. Bc tng c b ng Th Khm cng tin a vo cha vo ngy 4/6/2008. Trc , b Khm tng cng tng ti cha C B (H Trung, Thanh Ha) nhng sau cha c tng mi nn cha ny trao tr li b Khm.

n nm 2016, mt pht t bo tin cho nh cha c bc tng ging ht tng C B chaPhc Lin ang c th ph in ca ng N.X.H. (th trn An Bi, huyn Qunh Ph, tnh Thi Bnh).

Sau , s bc Thch Tnh An cng nhiu pht t v Thi Bnh ngng tin tc v bc tng.Khi n nhng H., mi ngi gp m ng H. Qua d hi, b ny chia s bc tng c th nh b c khong 3 nm (t nm 2013 - thi im cha Phc Lin b mt bc tng), tng ny c ngi ta cung tin.

Tuong Co Bo co bi danh cap, 3 nam sau luu lac den nha thay boi o Thai Binh? hinh anh 2

C quan cng an a phng xc nhn vic mt tng ca cha Phc Lin.

"n C v l sn son thp vng li, sn son t va ri, gi C mt hoa da phn, tc vn ui g, m ng H. ni.

Khi tn mt chng kin pho tng c chuyn t mu bc sang m vng, mi ngi u ng nga. Sau , h cn i hi ngi dn xung quanh th u c ni l bc tng in nh ng H. c khong 3 nm nay.Ni dung cccuc ni chuyn gia nh cha vi m ng H. v ngi dn u c ghi m li lm bng chng.

Tuy nhin, khic quan chc nng vo cuc, ng H. li ni rng bc tng nh ngvn d l mu vng v cha tng c sn sa li do th sn khng n.

Tuong Co Bo co bi danh cap, 3 nam sau luu lac den nha thay boi o Thai Binh? hinh anh 3

Hin ti, cha Phc Lin ang phi th bc nh tng C B.

Bn cnh , khng hiu v l do g c quan chc nng Thi Bnh cn thng bo rng bc tng ang th in nh ng H. thc ra ch l mt tm nh trng by. iu ny khin nh cha v pht t cm thy ht hng, kh hiu bi kt lun hon ton mu thun vi li ca m ng H. v nhng ngi dn ni y.
T n nm 2019, cu chuyn v tng C B ca cha Phc Lin b nh cp c tm thy in ca thy bi H. dn chm vo im lng.

Mi n thng 9 va qua, c quan chc nng mi tip tc vo cuc,lm vic ving H. xc nh r ngun gc bc tng. Sau , c quan cng an nim phong bc tng ny a i gim nh.

VTC News s tip tc cp nht din bin v vic!

Ch 55 giy, 2 tn trm 'nng' gn bc tng 200 triu ng   Nng

Ch 55 giy, 2 tn trm 'nng' gn bc tng 200 triu ng Nng

Ch mt cha y 1 pht, 2 tn trm ly trm pho tng Pht bng g trm hng cao 1,2m trong phng khchtrong khigia ch ang n cm ti.
2 tn trm 'nng' gn bc tng 200 triu ng trong 55 giy ra u th

2 tn trm 'nng' gn bc tng 200 triu ng trong 55 giy ra u th

Hai ngi n ng ly trm tng Pht bng g trm hng tr gi 200 triu ng trong 55 giy Nng va ra trnh din c quan cng an.
Mnh on
Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU