Ngi trn xe ch cng knh, ngi n ng tut khi xe my gia ph

Ch cng knh, ti x xe my khng bit ngi ngi sau b ri gia ng khi chy trn ph ng xe c qua li.