Trn Kiu n - Dng Mch gi cm tr那n thm , v Chu Kit Lun b ch那 gi角

(VTC News) - D角n sao Hoa ng 足nh 芍m khin thm "Li那n hoan phim quc t Hi Nam" tr n那n rn r角ng hn.

Tran Kieu An - Duong Mich goi cam tren tham do, vo Chau Kiet Luan bi che gia hinh anh 1

Ti 1/12, "Li那n hoan phim quc t Hi Nam" din ra ti o Tam , vi s tham gia ca d角n sao Hoa ng 足nh 芍m. Xut hin tr那n thm , m nhn khng tui Trn Kiu n chng minh nhan sc b thi gian b qu那n khi din v芍y x辰e bng bnh nh cng ch迆a v角 trang im, l角m t車c n gin.

Tran Kieu An - Duong Mich goi cam tren tham do, vo Chau Kiet Luan bi che gia hinh anh 2

Dng Mch khoe eo thon tr那n thm . M nhn c thn t gi芍 nht nh足 showbiz Hoa ng c車 phn tng cn n那n gng mt c trng tr辰n v角 ti tn hn. Dng Mch hin ang trong qu芍 tr足nh quay phim "Cm n b芍c s", 車ng c迄ng din vi那n 9X t角i nng Bch V. Phim d kin ph芍t s車ng v角o nm sau.

Tran Kieu An - Duong Mich goi cam tren tham do, vo Chau Kiet Luan bi che gia hinh anh 3

"Tiu Long N" L Nhc ng kho芍c tay Nhm t Hoa tr那n thm . tui U50, "C C" vn rt xinh p. Sau nhiu bin c trong cuc sng, n din vi那n 赤t 車ng phim hn trc v角 hu nh ch l角 vai ph. Hin ti, c ang g車p mt trong b phim "Hi ng kinh v y那n chi thu" vi vai m ca ng Lun.

Tran Kieu An - Duong Mich goi cam tren tham do, vo Chau Kiet Luan bi che gia hinh anh 4

Trng Gia Ngh那 - Thun Tn ca phim "Di那n hi cng lc".

Tran Kieu An - Duong Mich goi cam tren tham do, vo Chau Kiet Luan bi che gia hinh anh 5

Cn Lng- v ca Chu Kit Lun b ch那 gi角 v角 k谷m sc khi din mt b v芍y o 谷p v辰ng mt nhng li cc k足 "d足m d芍ng".

Tran Kieu An - Duong Mich goi cam tren tham do, vo Chau Kiet Luan bi che gia hinh anh 6

"Bch T Trinh" Triu Nh Chi tr trung hn hn so vi tui 65.

Tran Kieu An - Duong Mich goi cam tren tham do, vo Chau Kiet Luan bi che gia hinh anh 7

Hunh Th芍nh Y - m nhn phim Chu Tinh Tr足 c車 i t tai ting khi chp nhn l角m v hai ca mt i gia.

Tran Kieu An - Duong Mich goi cam tren tham do, vo Chau Kiet Luan bi che gia hinh anh 8

Sau mt thi gian xut hin vi v ngo角i tiu ty, L Thn ly li phong nhan sc. Nam din vi那n xut hin tr那n thm vi trang phc vest bnh bao. K t khi chia tay Phm Bng Bng, anh k赤n ting hn trong chuyn i t.

B gh谷t b  Trung Quc, Phm Bng Bng t芍i xut n tng tr那n tp ch赤 Nga

B gh谷t b Trung Quc, Phm Bng Bng t芍i xut n tng tr那n tp ch赤 Nga

L'Officiel n bn ca Nga nhc n "n ho角ng th phi" nh mt c芍i t那n din vi那n ni bt ca Trung Quc.
Sao Hoa ng quay show thc t: Angela Baby b tt vnh vin, nhiu ngh s gp tai nn

Sao Hoa ng quay show thc t: Angela Baby b tt vnh vin, nhiu ngh s gp tai nn

Nhiu chng tr足nh truyn h足nh thc t Trung Quc khng m bo an to角n cho ngh s tham gia.
V Thanh
Loading...
B足nh lun
GNG MT THNG HIU