Bo in t VTC News

Theo lnh chnh ph Singapore, Facebook nh chnh tin gi

Facebook ng thng tin nh chnh i vi mt bi vit sau khi nhn c yu cu t chnh ph Singapore.

Ngy 23/11, ti khon c tn Alex Tan ng ti lnFacebookvi ni dung ch trch Singapore bt gi ngi t co v gian ln trong bu c.

Sau , chnh ph Singapore yu cu ti khon Alex Tan sa li ni dung bi vit trn Facebook. Tuy nhin, ng Tan cho rng mnh ang sng Australia v khng phi l cng dn Singapore nn pht l yu cu trn.

Ngy 30/11, chnh ph o quc s t yu cu Facebook nh chnh li thng tin trn bi ng ca Alex Tan. "Facebook c php lut Singapore yu cu thng bo bi ng ny cha ni dung sai lch", ni dung c nhng di bi ng ca Alex Tan v ch nhng ngi dng Singapore c th thy thng tin ny.

Theo lenh chinh phu Singapore, Facebook dinh chinh tin gia hinh anh 1

Facebook ng thng tin nh chnh di bi vit ca Alex Tan.

Vi nm trc, ng ch Facebook Mark Zuckerberg cn t tin khng nh i a s tin trn Facebook l tht. Th nhng, ch mt thi gian ngn sau, Zuckerberg li cam kt Facebook ang lm ht sc ngn chn vn nn tin gi.

Sunday Times, trang bo Anh, nhn nh vic truyn i thng ip ang lm tt c chng tin gi hay tung ra nhng cng c trong ngn hn ch nhm phc v mc ch truyn thng ca Facebook m thi. Mng x hi ny cha bao gi xem li mt cch nghim tc cch thc kinh doanh v m hnh vn hnh ca mnh.

Thng 11/2018, H ngh s M David Cicilline cng tng nu r quan im trn Twitter Khng th tin tng vo vic Facebook t lp ra cc iu lut i ph vi tin gi.

Theo Sarah Logan, Chuyn gia v an ninh mng, i hc New South Wales (Australia), phn ln tin gi, tin sai s tht c tung ra nhm mc ch chnh tr.

Php, c, Singapore, Malaysia hay Campuchia u cm nhn c s e da ca vn nn tin gi. Lut c ban hnh bi c quan c thm quyn l iu cn thit.

Nghin cu: Hy trnh xa Facebook nu mun hnh phc

Nghin cu: Hy trnh xa Facebook nu mun hnh phc

Vic ngng s dng Facebook gip mi ngi bt trm ut hn, lm vic hiu qu hn v cng s dng ti chnh tt hn.
Facebook, Instagram gp s c  chu u v Bc M

Facebook, Instagram gp s c chu u v Bc M

Ngy 25/10, ngi dng mng x hi nhiu quc gia trn th gii gp kh khn khi truy cp vo Facebook v Instagram.
Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU