• Zalo

SEA Games 30: on Vit Nam ginh lin tip 5 HCV Kurash

Th thao Th Hai, 02/12/2019 18:53:00 +07:00

on th thao Vit Nam ginh thm 5 huy chng vng mn Kurash trong ngy thi u hm nay 2/12.

Cc vn ng vin Vit Nam tranh ti 15 mn thi u hm nay 2/12, trong c nhiu ni dung trao huy chng. Tuy nhin, nhng tm huy chng vng ch n mn Kurash, mn v c ngun gc Trung .

iu ng ch l i tuyn Kurash Vit Nam c nm vn ng vin tham d cc ni dung i khng hm nay, c nm ngi u ginh huy chng vng. Ln ltTrn Th Thanh Thy (70 kg n), L c ng (di 66 kg nam), V Ngc Sn (di 73 kg nam), Bi Minh Qun (di 81 kg nam) v Nguyn Th Lan (di 70 kg n) mang tin vui cho on th thao Vit Nam.

Tng cng i Kurash mang v 7 HCV cho Vit Nam ti SEA Games 30.

kurash

Kurash mang v 5 HCV cho on th thao Vit Nam.

Tnh n 19h, on th thao Vit Nam ang c 15 HCV v gi vng v tr th hai trn bng tng sp huy chng.

Ngoi 5 tm HCV t mn Kurash, on th thao Vit Nam cn c 3 huy chng bc v 4 huy chng ng.

Cc VV ginh HCB ca on Vit Nam hm nay lVn Cng Quc (di 55 kg nam mn arnis), Thch Kim Tun (61 kg nam mn c t), Nguyn Th Thy (55kg n mn c t). Trong khi , i tuyn bng r 3x3 nam, Nguyn Th Phng Trinh (hai mn phi hp c nhn n), Phm Quc Khnh (nam ao, nam cn Wushu) v Ng Th Quyn (49 kg n mn c t) ginh HC.

Tiu Cng
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc