Vn h車a - Gii tr赤 Sao Vit

Valentine 2020: Tin Lut - Thu Trang tung b nh cc ngt, tit l k nim 芍ng nh trong 芍m ci

Th Sau, 14/02/2020 07:02:48 +07:00

(VTC News) - Sau 9 nm b那n nhau, c hai vn gi c t足nh cm mn nng nh ng角y mi y那u.

Nhn dp Valentine 2020, Thu Trang - Tin Lut hnh ph迆c chia s b nh mi ca m足nh. Din lot trang phc thanh lch, Thu Trang khin nhiu kh芍n gi cm thy hnh ph迆c ly vi nhng khonh khc c ci rng r b那n Tin Lut.

Cng trong dp n角y, Thu Trang h角i hc k k nim vui trong l ci 9 nm trc ca c v角 Tin Lut. Thi im 車, nhng ngi dn sng khu vc cu ng Lnh, qun 4 (TP.HCM) chp nhn b tin v角o phong b足 d 芍m ci Thu Trang 每 Tin Lut.

Valentine 2020: Tin Lut - Thu Trang tung b nh cc ngt, tit l k nim 芍ng nh trong 芍m ci - 1

V chng Thu Trang - Tin Lut.

Ti nh l迆c 車 mi 450 kh芍ch, nhng c車 n 150 kh芍ch ph芍t sinh. V足 th, ch迆ng ti d迄ng ht 5 b角n d ph辰ng v角 nh角 h角ng c辰n phi k那 th那m n 15 b角n.

K nim n角y vui lm, ti cm thy hnh ph迆c khi kh芍n gi gn xa y那u thng 2 v chng, d迄 l迆c 車 ch迆ng ti cha ni ting, cng khng xut hin nhiu c芍c chng tr足nh truyn h足nh hay phim.

Kh芍ch mi ngi tr角n t trong snh ra ti thang m芍y. Khng kh赤 rt n芍o nhit v角 vui v, hnh ph迆c. Ng角y hm 車, anh em ngh s n角o i 芍m ci ti tr tm 30 ph迆t l角 khng c車 ch ngi. Gi ngh li vn thy rt vui. 芍m ci cc k nhiu cm x迆c v角 k nim" 每 Thu Trang chia s.

Kt hn t nm 2011, t赤nh n nay v chng Thu Trang - Tin Lut c車 9 nm b那n nhau. ng h角nh t khi cha c車 g足 trong tay, hin ti c hai c車 v tr赤 nht nh trong showbiz Vit. D迄 vy, c hai vn gi c t足nh cm mn nng nh thi mi y那u.

Khng ch trong cuc sng thng ng角y m角 n c cng vic, Thu Trang - Tin Lut cng s芍t c芍nh b那n nhau. u nm 2020, Thu Trang tr li ng ua phim Tt c迄ng d 芍n i mt m dng, tuy khng 車ng c迄ng v nhng Tin Lut vn thng xuy那n lui ti trng quay thm v.

Valentine 2020: Tin Lut - Thu Trang tung b nh cc ngt, tit l k nim 芍ng nh trong 芍m ci - 2

Khi c hi v chuyn c車 bao gi ngi chuyn Thu Trang ng角y c角ng xinh p v角 ni ting hay khng, Tin Lut bc bch: "Ca chng cng v. Trc y, Trang v角 ti lun xut hin c迄ng nhau c芍c d 芍n phim hay show thc t, by gi, mi ngi u c車 ng hng ri那ng, n nh v角 c lp.

Tt nhi那n, Trang v角 ti vn c迄ng 車ng ch赤nh, c迄ng sn xut c芍c phim in nh nh Ch Mi Ba - Phn kt Thp Tam Mui hay Ch Mi Ba - 3 ng角y sinh t, ngo角i ra c hai cng ph芍t trin nhng d 芍n ri那ng".

Tin Lut n車i th那m, anh ang trong giai on tp trung cho cng ty ca m足nh, Thu Trang bit r cng vic kinh doanh ca chng ra sao nhng khng can thip m角 ch ng sau c v, ng h anh.

"Ti cng chng lo lng g足 chuyn Trang ng角y c角ng xinh p hay ni ting. L角m chng m角, thy v tt hn m足nh phi t h角o ch. 9 nm b那n nhau, ch迆ng ti c迄ng i qua rt nhiu s車ng gi車.

Khng phi mi quen bit nh c芍c cp i tr na, ch迆ng ti bit i phng c車 nhng u im v角 khuyt im g足, ch迆ng ti ch thng nhau hn ch khng v足 bt c l do g足 m角 c車 khong c芍ch" 每 anh tm s.

Theo di thng tin dch c迆m virus corona ph芍t tr那n c芍c bn tin ca k那nh VTC1, VTC14, VTC16, ng dng VTC Now v角 li那n tc cp nht tr那n VTC News.

Chu Nguy那n
Thu Trang: &Th角 ti  Tin Lut ti那u tin mua sm c辰n hn l角m c芍i kh芍c*

16:00 27/01/2020

N din vi那n d赤 dm cho bit, c khng th赤ch mua sm nhng chng c 每 Tin Lut th足 ngc li.

Khng c辰n l角 'Hoa hu h角i', Thu Trang h車a qu c thp ni那n 80, khoe ngc y gi cm

15:21 21/01/2020

y cng l角 b nh n din vi那n kh谷p li mt nm y th角nh cng ca m足nh.

Thng v nh Tin Lut: i 300 km ch  h tng Thu Trang d s kin

15:09 18/01/2020

Nam din vi那n ang c車 cng vic ri那ng 角 Lt nhng vn c gng chy v h tng Thu Trang.

Sam l角m thy b車i gy hoang mang cho v chng Thu Trang 每 Tin Lut

17:27 15/01/2020

Ch v足 mt li ph芍n ca ※thy b車i§ Sam, Thu Trang 每 Tin Lut c車 c芍i Tt d kh車c d ci.

Valentine 2020: V ng Khoa khoe ging h芍t, B Ray v角 Amee &th th赤nh* cc ngt

07:00 14/02/2020

C芍c ging ca tr tip tc gi迆p cho danh s芍ch nhc Valentine nm nay ca Vpop th那m a dng.

Miko Lan Trinh kh車c nghn vi chuyn t足nh ca trai cha v v角 m n thn

06:58 14/02/2020

C hai vp phi s phn i t gia 足nh nhng vn mun b那n cnh nhau.

Con ca c芍c ngh s Xun Hinh, Ho角i Linh, Hng Vn gii giang th n角o?

12:20 13/02/2020

C芍c con ca Xun Hinh, Thanh Thanh Hin, Hng Vn v角 Ho角i Linh u c 芍nh gi芍 cao v th角nh t赤ch hc tp.

c Ph迆c, Qun A.P v角 lot sao Vit &tn cng* Vpop m迄a Valentine

14:55 13/02/2020

C芍c ngh s li那n tc ra mt c芍c ca kh迆c mi nhn dp l T足nh nhn 2020.

Tr li nghi vn sinh con, H辰a Minzy khng nh nui em trai n hc xong mi t赤nh chuyn ly chng

16:20 13/02/2020

N ca s H辰a Minzy cho bit mun nui em trai n hc, lo cho cng vic xong xui ri mi ngh ti chuyn kt hn.

Sao Vit khoe nhng m車n qu角 si那u t  c tng dp Valentine

16:49 13/02/2020

hu T迆 Anh c tng t迆i h角ng hiu v角 xe hi sang trng c辰n Thu Minh c chng tng cho mt chic t迆i x芍ch t tin c車 赤nh t那n ca n ca s.

Showbiz Vit s ra sao sau thi k '車ng bng' v足 dch virus Covid - 19?

07:26 13/02/2020

"D迄 chu thit hi nng n, mi hot ng gn nh 車ng bng nhng y cng l角 dp c芍c ngh s, nh角 sn xut c車 thi gian tnh ti nh足n li m足nh, tm thi n谷n nhng cm x迆c, am m那 v角 s芍ng to ch n ng角y b迄ng n".

Tun Trn tha nhn tng rung ng khi ln u 車ng phim c迄ng Hng Giang

07:16 13/02/2020

Trong phim, c hai c辰n c車 cnh hn nhau rt t足nh t.

Tr角 Ngc Hng: &Nhiu ngi ng  nhng thi im n角y, ti y那u ai cng tht kh車 khn*

12:17 13/02/2020

N ca s cho bit, v足 c車 con g芍i n那n c suy ngh rt k trong vn t足nh cm thi im hin ti.

Nht Kim Anh nhp vin sau n 角o t chng c

12:15 13/02/2020

N din vi那n xut hin vi v ngo角i mt mi, tiu ty khin bn b豕 v角 kh芍n gi lo lng.

Lch
thi u

Kt qu

Bng
xp hng