Jack: 'Ti giu lu ri'

Jack: 'Ti giu lu ri'

Jack chia s v cuc sng hin ti sau nhng n o, anh cng ni v m v s giu c ca tnh yu thng t khn gi.