M hon tt rt qun khi ng Bc Syria

M hon tt rt qun khi ng Bc Syria

M hon thnh vic rt qun khi ng Bc Syria, hin ch duy tr khong 600 lnh M trn lnh th Syria, B trng Quc phng Mark Esper cho bit.