Clip: Qua ri thi th thch con du, ngy nay kn r cng phi bit cht tht g

(VTC News) - Th thch nng du mi v nh chng khng cn l chuyn xa l nhng ngy nay, nhng chng r mi cng phi vt qua cc 'ca i' ca gia nh v.

Mi y, on clip ghi li hnh nh mt chng trai tr ngi cht tht g trc s chng kin ca rt nhiu ngi xung quanh thu ht s ch ca cng ng mng vi hng chc nghn lt bnh lun. Theo thng tin t ngi ng ti, y l chng r mi ang thc hin th thch cht tht g ca gia nh bn v.

Mc d, chng trai trong clip khng qu kh khn vt qua th thch ny nhng chc hn anh chng cng tot m hi ht khi xung quanh l hng chc cp mt t m ca cc thnh vin trong gia nh v ang chm ch theo di.

Video: Th thch r mi cht tht g trc s chng kin ca gia nh v (Ngun: Facebook)

Ngay sau khi c ng ti, rt nhiu ngi dng mng x hi a ra nhng kin tri chiu v th thch cht g ca chng r mi. Mt s ngi cho rng, th thch ny khng phi kh nhng s thc s l nh i vi cc chng trai sng thnh ph hay nhng gia nh vn chiu chung con t nh, c bit l cc cu m.

"Ch n gin l cht tht g thi m! Vi th thch ny, mnh c th lm r 10 dng h nhng vi my anh chng thnh ph th cha chc", ti khon Facebook Nam Nguyn hi hc bnh lun.

"Mnh gn 30 tui ri nhng cha bao gi cm dao cht bt c th g ch ng ni l cht tht g, kiu ny v mt thi", ti khon c Vn t v lo lng.

Bn cnh l nhng bnh lun kh h h ca mt s bn n:

"T trc n nay mnh ch thy th thch con du, no l tht g, no l nu c, dn mm...Gi hin i, khng th trng nam khinh n mi c, c th thch con du th cng phi c th thch con r ch!", bn Nguyn Vn by t.

"Mi ch c cht tht g thi y, mnh mong mun cc gia nh c r mi s t ra nhiu th thch hn na", ti khon Facebook Phng Anh bnh lun.

Mo cht tht g ngon ming, ngon mt

Mo cht tht g ngon ming, ngon mt

c c mn g luc thm ngon, th bc cht tht g th no cho ngon v p mt l iu khng kh nu bn s hu nhng mo hay di y.
n mc qu gi cm, c gi b bn trai  ngh i khm tm l

n mc qu gi cm, c gi b bn trai ngh i khm tm l

Cho rng bn gi n mc qu gi cm, ngi bn trai lin h vi chuyn gia tm l v ngh bn gi i khm.
Khnh Ngn
Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU