Phng s - Khm ph Phng s

Gp g nhng ngi canh gi ni mnh mng tri bin, gia bo tp ma sa

Th Bay, 08/02/2020 11:30:57 +07:00

Gia mnh mng tri bin, trc bo tp ma sa, l nhng ngi chin s Cng an ang ngy m lm nhim v gi gn s bnh yn cuc sng.

H, nhng ngi con c th khng sinh ra t bin nhng c dung dng trong tm lng bao dung ca bin c, vn lng l hin dng sc tr v c tri tim mnh cho ni a u T quc.

1. Trong s cn b chin s cng an ang lm nhim v ti o Cn C, i y Nguyn Thnh Vinh l ngi c thm nin lu hn c. Nm 2011, khi mi 24 tui, Vinh xch ba l ln o Cn C. 8 nm bm tr o, anh tr thnh th a ni ny.

Vinh k, hi anh mi ra Cn C, iu kin y rt kh khn. Thi gian , Vinh bm tr trn o bng ch kin cng, bng nhit huyt ca tui tr. Khi n y, ngoi nhim v v trch nhim c phn cng, Vinh cn ngm ngm thch thc chnh ch ca bn thn mnh.

iu ny c c t chnh nim yu hnh v truyn thng gia nh: b Vinh cng l cng an, cn b c ni l M Vit Nam anh hng Trn Th Mt, qu Hi Ph, Hi Lng, Qung Tr - ngi c chng, 6 ngi con rut, 1 con du v 1 chu ni l lit s. Lng t ho v gia nh hun c cho ngi lnh c dng ngi mnh khnh mt ch, ngh lc cc k kin cng bm tr.

Nhng thng ngy u tin xa nh, cng nh, cng mong mi nhng ngy php, song khng phi lc no iu kin thi tit cng thun li. Vo ma bin ng, o v t lin gn nh b chia ct, nn cho d qu hng, h hng ma chay ci hi anh u khng v d c. y l cha k, vi c th cng vic, c 3 nm Vinh mi c v n tt vi gia nh 1 ln.

Nhng ma xun trn o, ni nh nh dng nh cng dy thm nhng cng t , mi lin h gia anh vi hn o nh xinh p li cng gn b. 8 nm, anh c qu nhiu k nim vi hn o ny, thm ch c c k nim mang tnh sng cn. l vo nm 2016, khi phng tin i li vi t lin cn kh khn v cha c quy nh cm tu c ch ngi ra o, mi ln i v, Vinh v cc ng i khc phi u tu c.

Gp g nhng ngi canh gi ni mnh mng tri bin, gia bo tp ma sa - 1

i y Nguyn Thnh Vinh - Cng an huyn o Cn C.

C ln, khi cch o cn vi hi l, tu c gp s c, nc trn vo khoang, nguy c m tu xy ra. Mi ngi nhn nho. Vinh h ho anh em t trn boong nhy xung khoang, dng mi vt dng kim c nh x chu, xoong ni tt nc. Tu ch chy mi cui cng cng vo b. l 2 hi l di nht trong cuc i Vinh t trc n nay. Khi tu vo b, mi ngi mi dm tin mnh tai qua nn khi v vn cn sng.

Th nhng, chuyn qua ri li thnh nh khng. C nhng bn c ngh php, khng c tu v t lin, xin ng dn i nh cng khng c, Vinh lin tro vo thng, ngi co ro b chn c qu giang tri php. Nhng k nim , ch cn l qu vng v by gi o c 2 tu ch ngi l phng tin di chuyn vi t lin. Giao thng thun li, i sng cng tr nn y hn v nhn c nhiu hng t t lin chuyn ra.

Tuy nhin, ni y cho sang v cng l so vi thi k trc , ch cuc sng ni o xa vn cn nhiu thiu thn. Bi vy, vo nhng dp cui tun, Vinh v ng i thng i nh c, bt c, bt khi (mt loi ging nh gh nhng nh hn, t gi tr dinh dng hn). iu ny, va gip n v ci thin, va gn gi vi ng dn, thun li hn cho cng tc.

Mi kh khn gian kh gi cng quen, ch c ci gi l ngha v, chia lm 2 na, 1 phn l trch nhim c phn cng, 1 phn l tnh yu gn vi hn o xinh p bnh yn nh qu hng th 2. Yu qu, khng n ri xa, nn 8 nm tri qua, d c trong danh sch c tr v t lin, Vinh vn vit n xin c li d nm 2014, Vinh ci v trong t lin, n by gi, con trai 5 tui.

V chng tr, iu kin kinh t cn nhiu kh khn nhng kh khn nht l v mt thi gian bn nhau: Cng nh nh lm nhng ch bit ng vin hai v chng cng c gng. Trt yu mnh t ny mt ri, gi ngh ti cnh xa l khng chu c, Vinh tm s.

2. Thng t Nguyn Vn Don, Ph Trng Cng an huyn o Cn C thc s l ngi c duyn vi bin. Ci duyn , bt u t tnh yu i vi bin t khi anh cn ngi trn gh nh trng. Tui hoa nin hng hc kh th trn u v mt bu mu nng trong tim, nghe li bin gi, chng trai tr min t thp Vnh Linh anh hng vit n bng mu xin gia nhp hi qun.

Sut tui tr, anh gn b vi bin, tng ng qun o Thuyn Chi, thuc qun o Trng Sa, L on 146 - B T lnh Vng 4 Hi qun. Tri qua ht cc o chm, o ni ni a u T quc, nm 1990, anh chuyn ngnh sang cng an v tr v t lin. C duyn li tip tc mt ln na a anh ra vi bin o.

Nu nh ln u, anh i vi c sc tr v nim khao kht c chinh phc, cng hin, th ln tr li bin ny, anh i vi tm th ca mt con ngi tng tri, dn dy, sn sng chp nhn v i mt vi gian kh. Ch c iu, thi gian thm thot, vt i sao di. Trc y, khi anh ra bin, m gi l ngi gi ghm, thu xp c v a tin anh ln tu.

Gp g nhng ngi canh gi ni mnh mng tri bin, gia bo tp ma sa - 2

Thng t Nguyn Vn Don - Ph trng Cng an huyn o Cn C.

Ln tr li bin trong sc phc Cng an, tin anh ln tu l ngi v hin m thm gt nc mt ng vin chng ln ng lm nhim v. L mt ngi lnh c tm hn ngh s, tnh yu vi bin o, nhng ln i tun, i din vi s khong t, mnh mng ca bin tri, anh rung ng vit nn nhng cu th chan cha tnh cm. K v 2 ln n vi bin, c 2 ngi phh n quan trng nht cuc i a tin, anh vit:

Ngy y anh i ma trng tri

M tin anh i hai hng l nh

Mong sao con vt qua gian kh...

Ln th hai, khi p li gi t bin c, ngi chin s cng an li xng pha ni u sng ngn gi v cm xc ca anh dnh cho ngi v to tn:

V cuc i nh mt gic m

Duyn c chi anh li v vi bin

Em tin anh i giu nim thng mn

Sm sa cho anh nh ni h tm lng...

i vi Thng t Nguyn Vn Don, tnh yu vi bin o i vi anh l tnh yu mu tht, rut r. Bin nui dng anh, cho anh nhng cm xc k diu. Ngc li, anh v nhng ng i, ng ch ca mnh, nhng ngi con qut cng, ra o khng ch l ngi lnh bo v bnh yn bin o m cn l im ta cho ngi dn ni t lin cng nh ng dn ra khi bm bin.

May mn ca anh l c hu phng cc k vng chc. V l gio vin, con ci gii giang ngoan ngon. Cu con ln tt nghip cp 3 ni tip b vo Hc vin An ninh, hin tt nghip ra trng vi tm bng loi gii v ang tr thnh ng i, ng ch st cnh bn b.

Chnh nhng iu ny khin cho anh yn tm lm nhim v, du rng cha bao gi anh quen vi vic n tt xa nh, c bit khi ci lng ca anh tri gi tr tri li au nhi, khin cho ni nh v, thm mt bn tay du dng xoa bp cng dy thm. Tt 2019, khi lm nhim v trc tt trn o, anh gieo vo lng i dng nhng ni nh ct ln thnh li th thm m nim yu thng:

Ma xun ny ta li phi xa nhau

Hai na nh thng chia i nhim v

Anh vn bit nhiu m em khng ng

Mt mnh em lo liu ng

Hiu, chia s v ri ngi lnh c tm hn a cm y du dng dn v, cng nh nhc nh vi chnh mnh:

ng ti nghe em khi anh xa ngi

Nhim v thing ling anh phi vng nh...

3. Thng t Trn Vn Huy - Trng Cng an huyn o Cn C c thm nin 35 nm phc v trong ngnh. Anh n vi Cn C khi tng kinh qua ht nhng thng nm tui tr ni ni rng Ty Nguyn - tng m sng nh gip l c vi Fulro.

Gp g nhng ngi canh gi ni mnh mng tri bin, gia bo tp ma sa - 3

Ct c trn o Cn C.

Th nn, t mt o qun s thnh o hnh chnh t 15 nm nay nhng trn o Cn C cha tng xy ra mt v n no ln. Ngi dn trn o hin lnh, tht th cht phc. m i ng, thng c qun ng ca, cng chng c vn g xy ra. Mi ngi yu thng nhau nh gia nh. V th, lm cng an trn o, nhn bn ngoi, c v rt nhn.

Tuy nhin, t c iu , l c qu trnh xy dng mng li cng tc vin, bm lng, bm o ca lc lng cng an, thc hin 4 cng vi nhng ngi dn: cng n, cng , cng lm v cng nh c. 24 chin s cng an trn o cng ng lng thc hin phong tro xy dng an ninh T quc, phong tro Cng an huyn o ng hnh vi cc h dn:

mi ng ch cng an gip 1 h dn: tuyn truyn php lut, ng li, ch trng, chnh sch ca ng, vn ng nhn dn t gic ti phm, chp hnh ng lut khi tham gia giao thng... Khi ngi dn coi cc chin s cng an nh con em trong nh th h sn sng chung tay cng cc anh gi gn an ninh trt t, gn gi bnh yn.

Thi gian ti, bn cnh hot ng du lch thun ty, khng loi t hin tng pht tn ti liu c ni dung phn ng, tri chiu, cc n phm lin quan n tn gio, hin vt nhy cm... y l cha k nhng nguy c khc v an ton du lch nh chy n, hay trm cp, ma ty trn truy n..., Trng Cng an huyn o Cn C nhn nh.

Khi xc nh c nh th, nhng chin s mang sc phc cng an lun t nhim v u tin l phi to c s chuyn bin tch cc v nhn thc v hnh ng ca c h thng chnh tr i vi nhim v quc phng an ninh. Quan trng nht vn l phi to c s ng thun, thng nht trong ton ng, ton qun, ton dn trn huyn o, tip tc xy dng, cng c th trn quc phng ton dn gn vi th trn an ninh nhn dn, th trn bin phng ton dn trn o ngy cng vng chc...

Ngc rng ra vi bin, ngi lnh tng kinh qua trn mc v dn dy kinh nghim chia s: n vi Cn C, i vi anh khng ch n thun l ngha v m l trch nhim v c quyn li ca ngi con t t lin c cng hin cho s bnh yn ni tin tiu T quc.

Theo di thng tin dch cm virus corona pht trn cc bn tin ca knh VTC1, VTC14, VTC16, ng dng VTC Now v lin tc cp nht trn VTC News.

Chin s cm t qun tip t o Cn C k chuyn b tra tn nh thi trung c trong nh t M - Ngy

12:17 30/04/2019

Tham gia on cm t qun i 'con ng mu trn bin' tip t ra o Cn C, ng L Cng b bt v t y, tra tn sut 5 nm trong nh t M - Ngy.

Th nghim tu cao tc ch khch  huyn o Cn C vi gi 0 ng

17:52 05/04/2017

Cui thng 3/2017, UBND huyn o Cn C (Qung Tr) v Cng ty TNHH Cng ngh xanh DP (Greenlines DP) a vo th nghim tu cao tc ch khch t t lin ra o Cn C trong 2 tun vi gi 0 ng.

K s ra o Cn C khin bao tri tim rung ng

08:23 09/12/2012

(VTC News) - o Cn C, hn ngc xanh gia lng bin khi cng cu chuyn v tnh ngi, tnh i m p khin ngi xem khng khi xao xuyn, bi hi.

n ni cng tri cui t, xa nht a cu

09:07 31/01/2020

Bit ti tr li i tm Machu Picchu nc Cng ha Peru, anh bn ngi Nam M ch cn bit th di cnh bo: nu i t Vit Nam, ch y gn nh l cng tri cui t, xa nht a cu, khng c ch no xa hn u nh.

Thng tng V Vn Tun v chuyn bay Su-22M4 u tin ra Trng Sa

07:27 27/01/2020

K c lc cn l hc vin, hay lc si cnh bay khp bu tri t quc... th i vi Thng tng V Vn Tun chuyn bay u tin ra Trng Sa lun to nhiu xc ng nht.

Gic m v ngi nh trnh rt pha sau sc hoa tam gic mch H Giang

07:10 07/11/2019

Thp thong sau nhng vt ni H Giang c ph tm bi sc hoa tam gic mch, vn cn nhng mi nh tre na cn c i thay.

Hnh trnh thn tc xy hng ngn ngi nh cho ngi ngho, ngi c cng  H Giang

12:10 08/11/2019

Ch trong mt thi gian ngn k t khi pht ng cui thng 9/2019, H Giang xy dng xong c trm ngi nh cho cu chin binh ngho, h ngho x bin gii.

Tin, bo lc v cht chc  m vng di 150km di lng t Nam Phi

10:30 18/11/2019

Sng hng thng di m, phu vng ti cc ngi lng dng tm trong lng t mua thc n, bia ru, xem truyn hnh, thm ch mua dm vi gi ct c.

Ln bn h my bay sut gy ra chin tranh ht nhn gia M v Lin X

07:27 15/01/2020

Tht bi trong vic buc M phi bi thng cho chic my bay b Washington bn h, Lin X p tr i th ca mnh theo cch ring.

K b 3 cy vi khng l c t thi  t  nc gia rng P Lung

06:30 07/10/2019

Ngay con ng nh xinh trn dc mm i, l ngi nh sn nh, chn cng vo l cy vi khng l, 3 ngi m khng xu.

Chuyn th v quanh nhng cy hng tin vua sp tuyt chng  Ph Th

11:23 11/10/2019

Ph Th c 3 c sn tin vua l g chn ca, c anh v v hng Hc- mt loi hng c c t xa xa, ch cn vi chc cy cui cng.

B n qui th git b hng lot trong rng P Lung khin ngi Mng khip s

06:30 14/10/2019

Nhng bn lng ngi Mng trong i ngn P Lung, u u cng bn tn xn xao v con th l d dn, tn cng git hi b ca dn bn.

Ngi anh hng min bin cng Ty Bc T quc khin ti phm khip s khi nghe tn

07:32 31/10/2019

i t Trn Anh Tun - nguyn Gim c Cng an tnh Sn La khin ti phm ma tu phi khip s mi khi nghe n tn anh.

Lch
thi u

Kt qu

Bng
xp hng