Pht hin chn ng v v n mnh nht trong v tr

V n mnh nht trong v tr to ra bc x nng lng mnh hn c trc y l pht hin u tin v v n tia gamma bng knh vin vng tia gamma trn mt t.

S dng knh thin vn chuyn dng, hai i quc t phat hin cc tia gamma nng lng cao nht tng c o t v n tia gamma trongv tr, t nng lng gp 1000 t ln so vi nng lng tng bt gp.

Cc nh khoa hc hoat ng tai knh thin vn HESS v MAGIC trnh by quan st ca h trong mt n phm khoa hoc c lp trn tp ch Nature. y l nhng pht hin u tin v v n tia gamma bng knh vin vng tia gamma trn mt t.

Phat hien chan dong ve vu no manh nhat trong vu tru hinh anh 1

Ngun anh: Space.

Cc v n tia gamma (GRB) l cc v n bc x gamma t ngt, ngn, xy ra khong mt ln mt ngy u trong v tr hu hnh.

Theo kin thc hin ti, chng bt ngun t cc sao neutron va chm hoc tv n siu tn tinh khng lsp thnh mt l en.

"V n tia gamma GRB 190114C lv n mnh nht c bit n trong v trv a gii phng nhiu nng lng hn ch trong vi giy so vi Mt tri ca chng ta trong sut cuc i ca n, chng c th ta sng gn nh ton b v tr".

Tia gamma phat ra t vu n nay c nng lng t 200 n 1000 t volt in t (0,2 n 1 teraelectronvolts). "y l nhng photon mang nng lng cao nht tng c pht hin t cac v n tia gamma", Elisa Bernardini, lnh o nhm MAGIC ti DESY ni.

c bit, GRB 190114C nm cch chm sao Fornax khong 4,5 t nm nh sng.

nh cc him v v n thin thch mnh gp 10 ln v n Hiroshima

nh cc him v v n thin thch mnh gp 10 ln v n Hiroshima

NASA mi y cng b nh v tinh v v n thin thch trn bin Bering vo thng 12/2018, vi mc nng lng gp 10 ln v n bom ht nhn Hiroshima.
V n siu tn tinh Betelgeuse cch 640 nm nh sng nhn t Tri t

V n siu tn tinh Betelgeuse cch 640 nm nh sng nhn t Tri t

Bu tri trng s nh th no nu chng ta c th nhn thy v n siu tn tinh ngon mc ca sao Betelgeuse cch Tri t 640 nm nh sng?
Ch :

v n

,

v tr

,

thin vn

Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU