• Zalo

N s quan m ni xanh Vit a thnh cng rau mung, b, dn, mng ti vo CH Trung Phi ra sao?

Th gii Th Hai, 07/10/2019 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Trn mnh t Trung Phi cn ci v ngho i, nhng ht rau ging n s quan m ni xanh Vit gieo xung, rch t vn ln, sinh si, ny n.

XEM THM LOT BI V LNH M NI XANH VIT NAM:

>>N chin s m ni xanh Vit Nam lm lay ng tri tim bao ngi Nam Sudan

>>Ngi lnh m ni xanh Vit Nam gieo ch tn Cng ha Trung Phi

Sng Ch nht, trong khi mi ngi ngh ngi sau mt tun cng vic bn b ti tr s phi b Gn gi ho bnh Lin hp quc Cng ha Trung Phi (MINUSCA), ring n trung t Nguyn Th Lin vn tt t thc dy sm. Ch c hn vi ng ch Xanh v b con ang mong ngng c truyn ngh k thut canh tc cc ging rau Vit v bo co thnh tch cc lung rau ang ngy cng xanh tt trn mnh t Trung Phi cn ci.

H hi ro bc r qua mt lot cc nh c vn rau Vit thm khm, ch Lin cm thy vui khn xit khi ngi dn ni y t thc chm cho vn rau ca mnh. Nhng lung rau mung xanh mt.

Ln u vi rau mung xo ti

Ch Lin bo, s d rau mung c chn trng trn mnh t Trung Phi cn ci ny u tin bi y l loi rau d trng, vi dp my cng vn gng sc vn ln. thy thnh qu ngay mi nh c vn ch u tng h mt lung rau mung . Ai cng h hi. Rau Vit t Phi, mc nhanh nh m. Nhn thy thch mt ri. Ri ch s bn giao cho h cng thc gia truyn mn rau mung xo ti tuyt ngon ca ngi Vit.

N s quan m ni xanh Vit a thnh cng rau mung, b, dn, mng ti vo CH Trung Phi ra sao? - 1

Mn "rau mung xo ti" c ngi dn bn a ho hng khen ngon. (nh: Facebook nhn vt).

Khi t chn ti Trung Phi trong vai tr thnh vin ca phi b gn gi ha bnh Vit Nam cch y 3 thng, ch Lin chng th ng nhng ht mang t qu nh sang lm gi li c chuyn i mc ch, ny mm trn t Trung Phi.

N trungtcng khng ngh ti s tm c mt ngi dn bn a truyn ngh v p nh o to anh ny tr thnh mt ng t ngh ni nghip gieo, m ht ging rau.

Ngi Trung Phi quanh nm ngy thng n bt sn. C sn phi nghin thnh bt. un nc si ri cho bt vo trn cho ngm nc. Ngoy k bt s ngm u nc qun vo nhau, xc tng cc nh ci bnh ri n. Canh cng t bt sn nu long, bm rau cho vo, thm t du chm. Ba n ch c vy.

T khi c v rau mung m ch Lin hng dn trng v thu hoch, ba n ca h tr nn phong ph, xanh v ngon hn.

Mi ngi quy qun i ch, ngi thi bp, ngi bc ti, ri lin tc hi tn rau l g? Mnh bo c gi l mung Vit cho d nh nhau. Th l Mung Vit vt bin hp php v nhp tch Trung Phi khng phi bng container m bng ti nylon. May m trt lt, s sng li sinh si, n trung t Vit Nam chia s v ba n cng b con ngi bn a vi mn rau Vit thu hoch trn t Phi u tin hm cui thng 10 va qua sau my tun canh tc.

N s quan m ni xanh Vit a thnh cng rau mung, b, dn, mng ti vo CH Trung Phi ra sao? - 2

Ch Lin gip ngi dn Trung Phi ci to vn chun b trng rau. (nh: Facebook nhn vt).

Gi y, c mi Ch nht, ngi dn a phng li ngng ch ch cn hn mong m v ch. H gi ngn tay, cp li tng ngn, m tng ngy n s quan Vit Nam ti cng lm t, gieo ht, m hi trn nhng lung rau.

ng ch u Xanh

Cn nh cch y 3 thng khi mi chn t chn ro ti Trung Phi, ch Lin phi kh khn lm mi g c mt gia nh ch trng , gip h ci thin ba n hng ngy.

D nh mt th dn m phn vi gia nh nhng n ni h ch cho mnh trng trong din tch bng ci chiu i. Gii thch mi b ch nh vn khng ng , ch Lin nh li.

Mi cho ti khi ch cho h ung th bt u xanh, gia nh ny mi hi tm chuyn . Anh con trai ban u ch ng t xa quan st sau li hng hi cm cuc vch ra din tch to gp 6 ln so vi ban u v thm ch th th rng mong mun tr thnh ng ch Xanh.

N mit mi cuc v trong u n xut hin mt c m lm ng ch Xanh. Mnh bo lm mnh vn tht p khi ln c thu hoch ch s dy cu cch ch bin. Ri c mi dn lng n y cho h chim ngng mnh vn. H thy thch th cu bn ht ging. Th l cu tr thnh nh kinh doanh v thu c tin, ch Lin vui v k v ngi hc tr nui mng lm giu t mn rau Vit, tr thnh ng ch Xanh.

N s quan m ni xanh Vit a thnh cng rau mung, b, dn, mng ti vo CH Trung Phi ra sao? - 3

(nh: Facebook nhn vt).

Quyt tm t c tip sc, anh chng tr nn hng hi hn, mong ngng hn nhng cui tun. Bi c mi tun qua i, anh c mc o c sao vng, hc cch lm t, nh lung, tra ht, pha nc tiu ti cy hay ly tro bn cy tng dn cng cp, trnh su b.

Khi sai tru ht, anh vui nh m c trong bng. Ti khi cy b rp n, anh lo u, tht thn lo ngh cch i ph. Gi y, ng ch Xanh cng p trong mnh nh tng gia sn xut, m rng din tch gieo trng ht ging ln ti 1 ha.

N s quan m ni xanh Vit a thnh cng rau mung, b, dn, mng ti vo CH Trung Phi ra sao? - 4

(nh: Facebook nhn vt).

Khng ch dng li rau mung hay v anh hc tr ny, ch Lin dy b con gieo ht c, dng gin b, m ht rau dn, bc gin mng ti. Gi y, nhng mnh vn m ch cng ng i cuc t trng khi va t chn n Cng ha Trung Phi xanh mt vi cc loi rau mung, mng ti, mu sc ca cc loi hoa cc, thc dc, hoa c, hoa ci...

Vi ch Lin, nhng ngy cui tun cng v th m tr nn ti p hn. Bt chp an ninh trong tnh trng bo ng do xung t, ch cha bao gi qun ci hn vi b con, vi ng ch Xanh.

Mu xanh hy vng

N s quan Vit Nam khng giu c nim vui khi k thut trng rau tng nh mai mt li c c hi sng li trn lc a en mnh t cn chm trong lon lc. Nhng ch cng khng khi nghn lng khi chng kin cnh ngi dn mt tng l mng ti khi ph gin.

N s quan m ni xanh Vit a thnh cng rau mung, b, dn, mng ti vo CH Trung Phi ra sao? - 5

Rau Vit ph xanh nhng mnh vn nh trn t Trung Phi cn ci. (nh: Facebook nhn vt).

H l ra phi c sng mt cuc sng bnh yn, c cm ngon n, o p mc nu nhng th lnh Trung Phi thi xng vo tranh ginh quyn lc.

Hy ngh n nhng mnh i kh au ca dn i m ch th lm n. Mi mt sinh linh c sinh ra u c quyn c sng v c mu cu hnh phc. ng ny c xung t cht u x xc tra tn nh thi trung c. Tht au lng. Nh ca hoang tn, dn chng i rch. Cm khng c m n, tr em qun o khng c m mc. Ai may mn c nhn chic o c sao vng ca Vit Nam th nh m c trong bng. Nhng ngi khng c th c t nnh mong mi, ch Lin tm s.

Chuyn i ti Trung Phi ln ny l mt trong nhng hnh trnh kh qun nht trong i binh nghip ca ns quan Vit Nam. Ch Lin bo, ch lun thy cm n cuc i v cho ch ba ch C C Chance (C hi), Choice (La chn) v Change (i thay). Ht ging C Nim tin ch gieo trng trn mnh t Trung Phi ngho i sinh si, m hoa, kt tri.

T nhng git m hi hng say lao ng, cng nhau chia ngt s bi, nim vui lan ta, tnh hu ngh m chi, pht trin. Hnh nh ngi Vit Nam, B i C H cng nh th m cng thm c khng nh, yu mn v tn trng mnh t ny.

Lnh o Lin hp quc, i t Benedict Mwololo ngi Kenya - ph trch hn 4000 qun ti phi b Cng ha Trung Phi ti thm vn rau ca nhng s quan m ni xanh Vit.

ng nh gi cao tinh thn nhn i v tnh cn c chu thng chu kh ca b i Vit Nam. ng rt ngc nhin vi cc ti vt hin k sinh tn ca b i Vit Nam, trong cch lm gi xanh bng v hp sa lm ng t m v xin lm th. Thm ch, ng c mun cng c mt vn rau Vit Nam nho nh

ng l: B i C H i n u l c mu xanh n . Mu xanh ca nim tin, ho bnh, hu ngh!

Song Hy
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc