Bo in t VTC News
Nhng mu m t k l v t nht th gii

Nhng mu m t k l v t nht th gii

Mc d c mnh danh l Ferrari 2 bnh vi gi bn hn 40.000 USD nhng Ducati V4 R cha phi l mu xe t nht v n tng nht trn th gii.