Ngn hng s kim sot cht tn dng cho condotel

(VTC News) - y l khng nh ca Th trng B Xy dng L Quang Hng v vn condotel ang gy nng d lun ti bui hp bo Chnh ph chiu nay, 2/12.

Nhn mnh vn li sut gy tranh ci ca loi hnh ny, i din B Xy dng cho bit, i vi dch v bnh thng, li nhun ch ngang li sut tit kim. Cn cc d n condotel hin nay, vic ch u t cam kt li nhun gp 2-3 ln li sut tit kim l phi l, Th trng Hng nu, ng thi cho bit ngn hng cng s c kim sot cht tn dng cho u t loi hnh ny.

Theo ng L Quang Hng, mc cam kt li nhun qu cao ca cc ch u t i vi khch hng ti d n condotel l quan h dn s. iu ny php lut khng cm. Tuy nhin, cc ch u t cn cng khai minh bch thng tin, nguy c v ti cc nh u t th cp, ng Hng ni.

i din B Xy dng cng nu thc trng pht trin ca loi hnh bt ng sn ny hin nay. ng Hng thng tin, c nc ang c 30.000 cn condotel. Tuy nhin giai on ny condotel ang ri vo thoi tro. Giai on bt u pht trin nng nht ca condotel l nm 2016-2017 sau thoi tro vo 2018-2019, ng L Quang Hng cho bit.

Ngan hang se kiem soat chat tin dung cho condotel hinh anh 1

D n codotel Cocobay Nng.

V vic xy dng cc thng t hng dn, Th trng B Xy dng khng nh s xut xy dng hng dn, trong c mu hp ng mua bn condotel. Qua , s c nhng iu khon rng buc trch nhim v quyn li ca ngi bn, ngi mua, lu li nhun cam kt. ng nhn mnh, vic lu li nhun cam kt trong hp ng mu s to ra hnh lang php l. Theo , c quan Nh nc s can thip mc hp l nht.

Th trng B Xy khng nh, vn qun l loi hnh condotel s c B thc hin theo ng ch o ca Th tng. Theo k hoch, thng 12 nm nay, B Xy dng, Ti nguyn v Mi trng, Vn ha - Th thao & Du lch s hon hnh cc vn php l lin quan n condotel nh: Quy chun, tiu chun, quy ch vn hnh qun l, chuyn nhng, mua bn, cp chng nhn s hu.

Ngan hang se kiem soat chat tin dung cho condotel hinh anh 2

Th trng B Xy dng L Quang Hng.

Ngy 25/11, d cam kt li nhun 12% trong vng 8 nm nhng mi thc hin c 3 nm, ch u t d n Cocobay Nng vi thng bo ngng tr li nhunvi sn phm condotel ca d n Cocobay Nng.

Theo th gi khch hng ngy 23/11 do Ch tch HQT Nguyn c Thnh k, tp on Empire cho bit vic kinh doanh loi hnh sn phm bt ng sn condotel thi gian qua gp nhiu kh khn.Khung php l cha hon thin dn n nhiu bt cp, th tc php l ti a phng c vng mc. iu ny lm nh hng n hot ng khai thc v vn hnh d n.

"Ch u t nh phi xin li v khng th thc hin vic chi tr li nhun nh cam kt trong hp ng", th gi khch hng nu r.

Theo , t ngy 1/1/2020, do nhng kh khn v dng tin, Cng ty Thnh chm dt vic chi tr thu nhp nh cam kt trong hp ng mua bn condotel ti d nCocobay Nng.Pha ch u t s ch chu trch nhim chi tr li nhun n ht ngy 31/12/2019 cho cc ch s hu Condotel.

iu ny khin rt nhiu nh u t bc xc do mc kt ngun vn ti d n ny.

B Xy dng: 'ang son tho quy chun cho condotel, officetel'

B Xy dng: 'ang son tho quy chun cho condotel, officetel'

Mt trong nhng vng mc khin condotel cha ra c khung php l l do cha xc nh c condotel l loi hnh g?
V sao bt Tng Gim c d n condotel u tin 'v trn' cam kt li nhun?

V sao bt Tng Gim c d n condotel u tin 'v trn' cam kt li nhun?

ng inh Tin S b khi t do bn cn h ang th chp Ngn hng TMCP Qun i cho ngi dn ti 2 d n l khch sn Bavico Lt v Bavico Nha Trang.
o Bch
Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU