Bo in t VTC News

K lut, kim im 22 cn b Trm Chim resort vi phm nhiu nm

Huyn Bnh Chnh k lut 5 cn b v kim im 17 ngi v t hp Gia Trang qun - Trm Chim resort vi phm trong nhiu nm.

Ngy 2/12, UBND huyn Bnh Chnh cho bit kim im, k lut cc cn b lin quan xy ra sai phm ti t hpGia Trang qun - Trm Chim resort (x Tn Qu Ty).

Theo , UBND huyn Bnh Chnh thi hnh k lut bng hnh thc cnh co i vi 4 ngi tng cng tc x Tn Qu Ty, gm: B V Th Thanh Tho, nguyn Ch tch; ng L Quang Thun, nguyn Ph ch tch; Phan Nht Tn v Trn Quc Dng, nguyn cng chc a chnh, nng nghip, xy dng, mi trng.

Ring ng V Quc An, cng chc a chnh, nng nghip, xy dng b k lut bng hnh thc h bc lng.

Ky luat, kiem diem 22 can bo de Tram Chim resort vi pham nhieu nam hinh anh 1

Cc hng mc bn trong t hp Gia Trang qun - Trm Chim resort. (nh:Qunh Danh)

ng thi, UBND huyn Bnh Chnh kim im trch nhim i vi 17 ngi vi hnh thc rt kinh nghim. Theo UBND huyn Bnh Chnh, 17 cn b ny cha phi hp tt trong x l, cha thc hin tt trch nhim dn n v vic ko di.

Lin quan sai phm v qun l t ai, vi phm trt t xy dng trn a bn, Ch tch UBND huyn Bnh Chnh Trn Ph L va kin ngh UBND TP cho gia hn thi gian x l k lut cn b, cng chc lin quan. Theo ng L, l do xin gia hn l bi v vic phc tp, ko di v lin quan ti nhiu cn b v hu, iu chuyn cng tc.

Ph ch tch UBND TP.HCM V Vn Hoan trc yu cu huyn Bnh Chnh khn cp x l, cng ch ton b t hp cng trnh, x l trch nhim i vi t chc, c nhn bung lng qun l v bo co kt qu x l trc ngy 30/11.

T hp Gia Trang qun - Trm Chim resort gm hng mc nh hng, khch sn, nh kho, phng xng hi, phng trng by, nh gi xe... Trong c 6 hng mc xy dng khng php v 2 cng trnh sai php.

B Trn Th Hi Yn, Ch tch UBND x Tn Qu Ty, cho bit t hp Gia Trang Qun - Trm Chim resort tn ti 8 cng trnh khng php, sai php. Cng trnh u tin c xy t nm 2005.

Gia Trang Qun C Trm Chim resort b cng ch: Huyn Bnh Chnh ni g?

Gia Trang Qun C Trm Chim resort b cng ch: Huyn Bnh Chnh ni g?

i din huyn Bnh Chnh khng nh, cng trnh Gia Trang Qun - Trm Chim resort do vi phm nn s b x l, cng ch trong thng 11/2019.
Tip xc c tri  huyn Bnh Chnh, TP.HCM: Ch tch x Tn Qu Ty b t co ch danh

Tip xc c tri huyn Bnh Chnh, TP.HCM: Ch tch x Tn Qu Ty b t co ch danh

Ch cng trnh Gia Trang Qun - Trm Chim Resort va c bui lm vic vi Ch tch UBND huyn Bnh Chnh v t co trc tip Ch tch x Tn Qu Ty.
Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU