10 iu cha m nn dy con t nh

10 iu cha m nn dy con t nh

Hc thm mt th ting, chi th thao, c lp v ti chnh hoc bit cch nh hng trong tng lai l nhng iu cha m nn dy con t nh.
Nhng du hiu tr b b m ngc i

Nhng du hiu tr b b m ngc i

Khi b b m ngc i c th xc ln tinh thn, nhng a tr s gp kh khn trong tng tc x hi, thng xuyn t ch trch mnh.