Kh芍nh Thi x迆c ng bt kh車c khi Phan Hin gi角nh huy chng v角ng SEA Games

(VTC News) - Bn thn Phan Hin cng khng kim c cm x迆c v角 bt kh車c khi nhn huy chng v角ng.

Video: Kh芍nh Thi kh車c nc n khi Phan Hin ot huy chng v角ng SEA Games

Ti 1/12, ngi hm m Vit Nam li那n tc 車n tin vui khi i tuyn b車ng 芍 nam gi角nh chin thng 2-1 trc Indonesia v角 Phan Hin - Nh Uy那n cnggi角nhc huy chng v角ng ca b mn dancesport.

Khonh khc Kh芍nh Thi gc u v角o vai Phan Hin ri nc mt nhng gng mt n n ci hnh ph迆c lp tc gy st mng x hi.

Khanh Thi xuc dong bat khoc khi Phan Hien gianh huy chuong vang SEA Games hinh anh 1

Khanh Thi xuc dong bat khoc khi Phan Hien gianh huy chuong vang SEA Games hinh anh 2

Kh芍nh Thi x迆c ng khi Phan Hin ot huy chng v角ng SEA Games.

c bit, Phan Hin tp luyn r辰ng r mt th芍ng tri vi HLV ngi chun b cho ln thi u ti SEA Games nm nay. Trong khi 車, Kh芍nh Thi cng ng h角nh vi chng khi c l角 HLV, dn c o角n sang Philippines chinh chin.

Phan Hin cho bit, anh rt x迆c ng khi gi角nh chin thng v角 xem y l角 phn thng xng 芍ng cho nhng git m hi ri xung sut khong thi gian tp luyn mit m角i nhiu nm qua. Sau khi thng tin Phan Hin gi角nh huy chng v角ng c chia s, bn b豕 v角 kh芍n gi li那n tc gi li ch迆c mng n anh.

Khanh Thi xuc dong bat khoc khi Phan Hien gianh huy chuong vang SEA Games hinh anh 3

Phan Hin cng kh車c khi l那n nhn huy chng.

Kh芍nh Thi - Phan Hin c車 l l角 cp i c bit nht nh足 showbiz khng ch v足 ch那nh lch tui t芍c m角 c辰n v足 Phan Hin tng l角 hc tr辰 ca Kh芍nh Thi.

Trong khong thi gian y那u nhau, Kh芍nh Thi - Phan Hin tng chia tay v角i ln v足 芍p lc t d lun v角 gia 足nh. Thm ch赤, c車 l迆c c hai c辰n t足m c ngi y那u mi nhng cui c迄ng, Kh芍nh Thi - Phan Hin vn chn tr v b那n nhau.

Tng vp phi s phn i t gia 足nh, kh芍n gi... nhng bng t足nh cm chn tht ca m足nh, cp i c迄ng nhau vt qua nhiu qua thng trm v角 c車 c hnh ph迆c nh hin ti vi 2 thi那n thn nh 芍ng y那u l角 Anna v角 Kubi.

"Khi Kh芍nh Thi bc v角o gia 足nh ti, l迆c u c車 ch迆t kh車 khn. Ti phi d角nh nhiu thi gian b那n c y, ng thi t赤ch cc tr辰 chuyn, thuyt phc c芍c th角nh vi那n kh芍c trong gia 足nh. Ti thi im hin ti, mi quan h gia ch迆ng ti kh芍 h辰a thun.

ng b角 ni v角 b角 ngoi chm s車c hai con ca ch迆ng ti l角 Anna v角 Kubi. Ti v角 Kh芍nh Thi bn cng vic n那n ch c車 th b那n con nhng l迆c rnh ri. ng b角 ni rt th赤ch c車 nhiu ch芍u. Thi cng c車 nh sinh 4 a con" - Phan Hin chia s trong mt b角i phng vn vi VTC News.

Kh芍nh Thi - Phan Hin thy kh車 khn trong vic dy hai con bit thng y那u nhau

Kh芍nh Thi - Phan Hin thy kh車 khn trong vic dy hai con bit thng y那u nhau

"C thy b m b Anna l角 Kubi chy li 辰i b, do 車 phn x, nui dy hai con bit chia s t足nh thng vi nhau l角 iu rt kh車 khn" - Kh芍nh Thi n車i.
 con l那n sn khu v角o ph迆t ch車t, Kh芍nh Thi - Phan Hin ng ng角ng

con l那n sn khu v角o ph迆t ch車t, Kh芍nh Thi - Phan Hin ng ng角ng

Kubi t tin biu din trc 4.000 kh芍n gi khin cho v chng Kh芍nh Thi - Phan Hin bt ng.
Dung Phm
Loading...
B足nh lun
GNG MT THNG HIU