Novaland tip tc nhn vn quc t

Novaland tip tc nhn vn quc t

10:30 30/03/2020

Tp on Novaland va cng b tip nhn khon gii ngn ln 2 tr gi 101 triu USD t khon vay hp vn quc t 250 triu USD t Credit Suisse AG (Singapore).

Bt ng sn c ri vo 'ng ng'?

Bt ng sn c ri vo 'ng ng'?

Bt ng sn ang chu "n song cc" khin ton th trng chng li, nhng nhiu doanh nghip vn tin tng khng ri vo tnh trng phi "ng ng".