• Zalo

m cht v h do ghen tung

Php lut Th Hai, 02/12/2019 18:02:00 +07:00

Phan Vn Sung - k va b bt tm giam v hnh vi git ngi - khai do ghen tung nn cm dao m cht v h trong lc ci v.

Ngy 2/12, C quan Cnh st iu tra Cng an tnh Tin Giang khi t b can, bt tm giam 4 thng i vi Phan Vn Sung (24 tui, ng huyn Ging Ring, tnh Kin Giang) v hnh vi Git ngi.

Theo thng tin ban u, Sung thu nh tr ti x An Hu, huyn Ci B, tnh Tin Giang v sng chung nh v chng vi ch H. (23 tui, ngi cng huyn). Khong 1 thng trc, hai ngi xy ra mu thun nn Sung b ln tnh Bnh Dng.

Khong 0h15 ngy 24/11, Sung hn ch H. gn nh tr. Trong lc ni chuyn, hai ngi li ci nhau v Sung m ch H. trng thng. Nn nhn c a i cp cu nhng khng qua khi.

Ti c quan cng an, bc u Sung khai nhn m ch H. do ghen tung.

THANH TIN
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc