• Zalo

Clip: Li t ngc chiu, n ti x cn ngang ngc khng chu nhng ng

Video Th Hai, 02/12/2019 13:24:00 +07:00

Ngi ph n li t a con i hc nhng i vo ng on ng hp mt chiu, mc d nhiu ngi nhc nh nhng n ti x khng chu li xe.

(Clip:HAISOS)

S vic xy ra vo sng 30/11 ti on ng hng ra cu ng nh (phng Ph Cng, TP Th Du Mt, tnh Bnh Dng). Mt ngi ph n li xe t ch theo con nh i vo ng hp khin nhiu xe i ng chiu nh chn chn.

Hnh ng ca n ti x khin nhng t i ng quy nh n tc ko di nhng ngi ph n ny vn ngang ngc nht quyt khng li xe nhng ng vi l do"li xe l va chm ai chu"v"bit chy ch khng bit li xe".

Cui cng, cc phng tin i ng chiu phi nh li gn sang mt bn n ti x c th li xe qua.

Nht Thy
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc