Chy np thu, nhiu DN bt ng sn H Ni n hng trm t ng

(VTC News) - Cc Thu H Ni mi c thng bo v tnh hnh qun l, thu hi n thu trong giai on 4 nm t 2015 n 2018.

Theo Cc Thu TP H Ni, trong vng 4 nm t nm 2015 n 2018, tin n thu gim 9.411 t ng(tng ng 43,4%).

Mt trong nhng bin php ca c quan qun l l ch trng vic kim sot s liu t khu k khai, np thu, ngn chn n mi pht sinh, thc hin n c thu hi n. ng thi, kin quyt cng ch cc trng hp chy , n ng thu.

Chay y nop thue, nhieu DN bat dong san Ha Noi no hang tram ty dong hinh anh 1

Nhiu ch u t d n nh ti H Ni n thu hng trm t ng. (nh minh ha)

i vi cc trng hp cng ch ha n khng hiu qu, khng m bo thu hi s n vo Ngn sch Nh nc, Cc Thu TP H Ni r sot thc hin cc bc xc minh thng tin p dng cc bin php cng ch tip theo (k bin ti sn, thu tin t bn th 3 v thu hi GPKD).

Cc trng hp qua qu trnh qun l nh gi c du hiu chy (c dng tin lun chuyn nhng khng thc hin np tin thu vo NSNN), Cc Thu chuyn Thanh tra t xut, ton din c c s nh gi, bo co xut UBND TP v Tng Cc Thu - B Ti Chnh cc bin php cao hn (thu hi d n, chuyn bin php cng ch...).

Hng thng, Cc Thu TP H Ni cng khai thng tin v s n c th ca cc doanh nghip thuc trng hp cng khai trn website ca c quan thu.

Tuy nhin, vn cn mt b phn doanh nghip chy , n ko di. Theo Cc Thu H Ni, hin trn a bn c khong 324 doanh nghip c s n thu t 10 t ng tr ln. Mt s doanh nghip chy , trn trnh ngha v vi ngn sch nh nc nh Cng ty CP Lilama H Ni, Cng ty TNHH XD Cng trnh Hong H, Cng ty TNHH qu Th gii, Cng ty CP u t v pht trin Lng L 5...

Trong , Cng ty TNHH Xy dng Cng trnh Hong H, ch u t nhiu d n chung c ti Khu th Mi i Kim (Hong Mai, H Ni) ang n 157 t ng tin thu s dng t d thu c 90% s tin bn cc cn h y.

Cng ty CP Lilama H Ni cng ang n ph, thu, tin s dng t v tin chm np trn 190 t ng.

Ngoi ra, cn phi k n Cng ty CP Thng mi v xy dng Chu n s tin 480 t ng.

Cng ty CP u t v pht trin Lng L 5 cng ang n thu 334 t ng.

Cng ty CP Quc t CT Vit Nam n 134 t ng.

Cng ty TNHH qu Th gii n 126 t ng.

Cng ty CP u t v Xut nhp khu M Sn n 91 t ng...

79 doanh nghip Qung Bnh n thu hng trm t ng

79 doanh nghip Qung Bnh n thu hng trm t ng

79 doanh nghip va b Cc thu tnh Qung Bnh nu tn cng khai do n thu n hng trm t ng.
TTC Land b pht gn 10 t ng v khai sai thu

TTC Land b pht gn 10 t ng v khai sai thu

Tng cc Thu - B Ti chnh ban hnh quyt nh s 1697/Q-TCT x pht hnh chnh v thu i vi Cng ty C phn a c Si Gn Thng Tn (TTC Land).
Bng Lng
Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU