B NN&PTNT: 'Khng ln nhp lu trn qua bin gii'

(VTC News) - Ni dung trn c Th trng B Nng nghip v Pht trin Nng thn khng nh ti bui hp bo Chnh ph thng k chiu nay 2/12.

Thng tin Vit Nam nguy c thiu khong 200.000 tn tht ln vo dp tt Nguyn n sp ti mi c Tng cc Tng k a ra ang lm dy ln nhng lo ngivicmt hng ny s t nhp v Vit Nam theo ng tiu ngch.

Tuy nhin, tr li ti Hp bo Chnh ph thng k thng 11/2019, Th trng B Nng nghip v Pht trin Nng thn Phng c Tin khng nh, n v ny ang c cc bin php ngn chn quyt lit tnh trng nhp lu ln, khng ln v sn phm ca ln trn qua bin gii.

Bo NN&PTNT: 'Khong de lon nhap lau tran qua bien gioi' hinh anh 1

Th trng B NN&PTNT Phng c Tin. (nh: Xun Trng)

i din B Nng nghip v Pht trin Nng thn (B NN&PTNT) nhn mnh nhng kh khn trong vic ngn chn v qun l gi c tht ln ang tng chng mt hin nay. ng nhc li vic bng pht dch t ln chu Phi v cho rng y l nguyn nhn khin mt hng ny c nhiu bin ng trong thi gian qua. Th trng Tin cho bit, s vo cuc ca tt c cc b, ngnh hn ch c thit hi. n nay c nhng a phng ht dch. y l iu kin rt tt ti n, cung cp tht ln cho th trng, ng Tin ni.

Cng theo i din B NN&PTNT, trc thc trng th trng tht ln khan him, gi cao, B c 6 hi ngh v ti n nhm nng cao sc khng ca ln, s dng ch phm sinh hc. Nhiu a phng v cc trang tri ln vn gi c n ln. ng thi vi vic chng dch l vic xy dng hn 700 vng an ton chng dch.

Th trng Tin nhn mnh, s lng ln cn khong 25 triu con. C s gi ging, pht trin ti n c th yn tm.

Bo co ca Tng cc Thng k cho thy, gi tht ln y CPI thng 11/2019 cao k lc. Theo , ch s gi tiu dng thng 11/2019 tng 0,96% so vi thng trc, tng 3,78% so vi thng 12/2018 v tng 3,52% so vi cng k nm trc.

y l mc tng cao nht ca ch s gi tiu dng (CPI) thng 11 trong 9 nm tr li y. Nguyn nhn ch yu l ngun cung tht ln gim lm gi tht ln v cc thc phm ch bin t tht tng cao.

Bo NN&PTNT: 'Khong de lon nhap lau tran qua bien gioi' hinh anh 2

Tng cc Thng k d bo dp Tt Nguyn n 2020 s thiu 200.000 tn tht ln.

Trc tnh hnh gi tht ln bin ng mnh m, chiu 18/11, Ph Th tng Vng nh Hu c cuc hp ch o B NN&PTNT v gii php cung ng tht ln. Ti thi im ny, B NN&PTNT cng hp vi cc a phng v cc a phng cam kt bn tht ln gi 66.000-70.000 ng/kg. Sau cuc hp ca Ph th tng, gi bn tht ln du xung.

Cng ti bui hp bo, Th trng B Cng Thng Thng Hi tr li cu hi v vn bo m ngun cung tht ln v bnh n gi trong thi gian sp Tt Nguyn n. Nhn mnh tht ln l mt hng thit yu vi ngi tiu dng, i din B Cng Thng khng nh lun theo st din bin ca th trng.

Th trng Hi cho rng, gi tht ln cao do ngun cung trong nc gim. ng cnh bo, nu khng cn trng, sau Tt, y vn l vn ln, khng ch nh hng n i sng ngi dn m nh hng ti c CPI v pht trin kinh t, thng mi. ng cho bit, B Cng Thng phi hp cht ch vi cc b ngnh v cc thnh ph ln nh H Ni, TP.HCM, ng Nai nm bt tnh hnh cung cu v tht ln.

Ln nhp lu trn qua bin gii, QLTT ra cng vn khn

Ln nhp lu trn qua bin gii, QLTT ra cng vn khn

Tng cc QLTT va c cng vn yu cu nhiu a phng tng cng kim tra, kim sot chng bun bn, vn chuyn ln, sn phm t ln nhp lu.
Gi ln Trung Quc tng cao, dn bun gom hng xut lu qua bin gii

Gi ln Trung Quc tng cao, dn bun gom hng xut lu qua bin gii

Gi ln hi Trung Quc cao gp i th trng Vit Nam dn ti vic nhiu thng li thu gom ln trong nc xut lu qua bin gii kim li.
o Bch - Xun Trng
Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU