• Zalo

Vietjet chinh phc n , cng b 5 ng bay thng ti Delhi, Mumbai

Th trng - Tiu dng Th Nm, 13/02/2020 09:40:08 +07:00

(VTC News) - Lin tc m rng mng bay quc t, Vietjet chnh thc ghi du mc quan trng ti mt trong nhng th trng hng khng tim nng hng u th gii vi quy m dn s ln ti 1,3 t dn n .

Di s chng kin ca Ph Ch tch nc Vit Nam ng Th Ngc Thnh, i s c mnh ton quyn Vit Nam ti n Phm Sanh Chu, B trng Quc v ph trch Hng khng n - Ngi Hardeep Singh Puri, on lnh o cp cao hai nc Vit Nam, n , hng hng khng Vietjet cng b m lot 5 ng bay thng kt ni cc thnh ph ln nht Vit Nam l H Ni, TP.HCM, Nng vi Th New Delhi v thnh ph Mumbai ca n .

Vietjet chinh phc n , cng b 5 ng bay thng ti Delhi, Mumbai - 1

Nghi thc cng b cc ng bay ca Vietjet.

Ti sn bay Ni Bi - H Ni, l cng b cc ng bay thng kt ni Vit Nam - n cng c t chc long trng vi s tham d ca cc quan chc cp cao hai nc.

Vietjet chinh phc n , cng b 5 ng bay thng ti Delhi, Mumbai - 2

Ph Ch tch nc ng Th Ngc Thnh pht biu ti l cng b.

Ph Ch tch nc ng Th Ngc Thnh pht biu ti bui l cng b: Vic m ng bay thng gp phn a nhn dn hai nc Vit Nam v n xch li gn nhau. L cng b ng bay Vit Nam - n ca hng hng khng Vietjet s nh du mc son trn tin trnh pht trin khng ch ca chnh hng Vietjet m cn l mi quan h truyn thng gia Vit Nam - n .

Vic m ng bay thng gia H Ni, TP.HCM ti Mumbai; H Ni, TP.HCM, Nng ti New Delhi ca Vietjet ngay trc chuyn thm chnh thc ca ti ti n s gp phn thc y cc tr ct ca mi quan h i tc chin lc ton din Vit Nam C n pht trin mnh m, nht l v chnh tr, quc phng, an ninh, kinh t, thng mi, vn ha du lch v giao lu nhn dn. Ti tin tng rng Vietjet s tip tc l ngn c u trong vic tm kim v khai thc cc ng bay thng ti cc th trng tim nng khc trong tng lai.

Vietjet chinh phc n , cng b 5 ng bay thng ti Delhi, Mumbai - 3

Cn b nhn vin Vietjet thc hin nghi thc n Ph Ch tch nc ng Th Ngc Thnh tham d bui l.

Ph Ch tch nc ng Th Ngc Thnh v on cng tc cng l nhng hnh khch u tin tri nghim dch v tiu chun VIP, cc hng gh C u tin ca Vietjet trn chuyn bay c bit kt ni th H Ni (Vit Nam) vi Th New Delhi (n ). Cc tiu chun dch v hng SkyBoss ca Vietjet mang n nhng tri nghim c bit vi phng ch hng sang, cc dch v u tin, thng thc cc mn n nng ti ngon trn nhng chuyn bay vui v.

Vietjet chinh phc n , cng b 5 ng bay thng ti Delhi, Mumbai - 4

Ngi Hardeep Singh Puri pht biu chc mng ti bui l cng b cc ng bay thng kt ni Vit Nam - n ca Vietjet.

Ngi Hardeep Singh Puri - Quc v khanh ph trch Hng khng n pht biu: "n hin c quy m th trng hng khng ni a ln th ba th gii v ti chc chn rng n s nhanh chng tr thnh th trng hng khng quc t ln th ba th gii. Theo s liu thng k nm 2018 - 2019, tng trng kim ngch thng mi gia hai nc Vit - n l 12,81% vi tng gi tr 13,69 t USD. Ti tin chc rng mi quan h kinh t gia hai nc s cn bng n hn na vi cc ng bay thng ca Vietjet m chng ta chng kin l cng b hm nay. Xin chc mng Vietjet".

Cc ng bay Nng C New Delhi v H Ni C Mumbai c khai thc t ngy 14/5/2020 vi tn sut ln lt l 5 chuyn kh hi/ tun v 3 chuyn kh hi/ tun trong khi ng bay TP.HCM C Mumbai khai thc 4 chuyn kh hi/ tun t ngy 15/5/2020. Hai ng bay TP.HCM/H Ni C New Delhi hin ang c phc v vi tn sut ln lt l 4 chuyn kh hi/tun v 3 chuyn kh hi/tun.

Vietjet chinh phc n , cng b 5 ng bay thng ti Delhi, Mumbai - 5

i s Vit Nam ti n Phm Sanh Chu chc mng Vietjet v ghi nhn nhng n lc ca hng trong pht trin mi quan h hp tc gia hai quc gia Vit Nam - n .

n l t nc rng ln, dn s 1,3 t ngi v d bo s vt qua Trung Quc trong nhng thp k ti. Vietjet c k hoch m ng bay ti n vi nhiu im n, nhng nt vn ha, tn gio, m thc a dng, c trng mang ti cho n mt sc ht c bit ring c. Bn cnh th New Delhi ni ting, thnh ph Mumbai hay tng c gi l Bombay, Bollywood, trung tm ti chnh, kinh t, gii tr quan trng ca n cng l im n thu ht ng o du khch.

Vietjet chinh phc n , cng b 5 ng bay thng ti Delhi, Mumbai - 6

i s n ti Vit Nam Pranay Verma.

n l vng t c knh n cha nhiu kho tng di sn vn ha s, cc l hi y mu sc v l ci ni tn gio thing ling huyn b ca phng ng. Cc ng bay mi cng s mang du khch n ti nhng vng t gy thng nh ca Vit Nam nh H Ni, TP.HCM, Nng, kt ni vi c khu vc ng Nam , ng d dng.

Vietjet chinh phc n , cng b 5 ng bay thng ti Delhi, Mumbai - 7

Nhng hnh khch u tin trn chuyn bay c bit ca Vietjet kt ni th hai nc Vit Nam - n .

Hng ti mt tng lai xanh, mt hnh tinh xanh cho th gii hm nay v th h mai sau, Vietjet lun mang ti c hi i li bng my bay mi, hin i, gim kh thi, thn thin vi mi trng vi chi ph tit kim cho tt c ngi dn v du khch khp nm chu. Vi dch v cao cp theo chun mc quc t, Vietjet cng l hng hng khng c la chn cho chuyn bay a n i gia nh t ph n ti o ngc Ph Quc t chc m ci xa x sut c tun.

Vietjet chinh phc n , cng b 5 ng bay thng ti Delhi, Mumbai - 8

Ngi dn v du khch ho hng vi chuyn bay c bit H Ni - New Delhi.

i s du lch n - Hoa hu Lin lc a Karen Gallman ng hnh cng chng trnh Bo v hnh tinh xanh, bay nhanh cng Vietjet vi cc hot ng ngha nh chng trnh Hy lm sch bin, Lin minh chng rc thi nha, nhng hot ng nhn o t thin ti n ang cng Vietjet gp phn bo v tri t, y li thin ti dch bnh, mang ti nhng gi tr vn minh, ti p cho mi ngi khp cc a phng, quc gia m Vietjet c ng bay ti.

Qunh Chi
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc