• Zalo

Vit Nam c th vt Thi Lan, chim 'ngi' xut khu go th 2 th gii

Th trng - Tiu dng Th Nm, 13/02/2020 10:25:18 +07:00

(VTC News) - Theo t Bangkok Post, Thi Lan nguy c mt v tr xut khu go th 2 th gii trong nm nay do sc cnh tranh yu i v chng loi go khng a dng.

Charoen Laothamatas - Ch tch Hip hi cc hng xut khu go Thi Lan - cho bit trong thi k cnh tranh khc lit, chi ph sn xut cao hn cc i th nh Vit Nam, bin ng t gi v hn hn lan rng, Thi Lan c nguy c ri xung v tr th ba trn th gii nm nay. V Vit Nam c th tr thnh nc xut khu go ln th 2 th gii.

Vit Nam c th vt Thi Lan, chim 'ngi' xut khu go th 2 th gii - 1

Vit Nam c th vt Thi Lan v xut khu go. (nh: Bangkok Post)

ng Charoen cho bit: "Thi Lan bn nhng ging go ny trong sut 30 nm qua v thiu s pht trin ging mi p ng nhu cu th trng. Nm 2020, hip hi t mc tiu xut khu 7,5 triu tn go, tng t mc tiu ca B Thng mi, tr gi 4,2 t USD".

y l mc tiu thp nht trong 7 nm qua. Nm 2013, Thi Lan xut khu 6,6 triu tn go. Nm 2019, Thi Lan xut khu 7,58 triu tn go, thu v 131 t baht, gim ln lt 32% v 25% so vi nm trc . Th trng xut khu go ln nht ca Thi Lan nm ngoi l Bnin (1,07 triu tn), tip theo l Nam Phi (725.461 tn), M (559.957 tn) v Trung Quc (471.339 tn).

ng Chookiat Ophaswongse C Ch tch danh d ca hip hi cho bit cc ri ro chnh vi trin vng xut khu go ca Thi Lan bao gm ng baht mnh, hn hn trn din rng, kho d tr khng l ca Trung Quc v Vit Nam lin tc pht trin ging go mi, c bit l go thm v go trng ht di.

Hn na, Vit Nam thnh cng trong vic xut khu go vi gi thp hn cc loi ng cc ca Thi Lan v khai thc cc th trng go ch cht nh Trung Quc, Hong Kong, Philippines v Malaysia.

Ngoi ra, Hip nh Thng mi T do EU C Vit Nam (EVFTA) v Hip nh i tc ton din v Tin b xuyn Thi Bnh Dng (CPTPP) c th gip Vit Nam m rng th trng xut khu.

ng Chookiat cho bit, dch Covid-19 c th khin nhu cu go tng ln, c bit l Trung Quc, Hong Kong v Singapore. Indonesia cng ang ln k hoch tng nhp khu go ln khong 1 triu tn, t 300.000 tn nm ngoi. D vy, theo ng Chookiat, ngay c khi nhu cu tng, Thi Lan cng s kh t c mc tiu xut khu 7,5 triu tn.

Bng Lng (Ngun: Bangkok Post)
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc