• Zalo

Tour du lch Hn Quc ng lot b hy, doanh nghip thit hi hng chc t ng

Th trng - Tiu dng Th Hai, 24/02/2020 13:46:02 +07:00

(VTC News) - i din mt doanh nghip l hnh cho bit, cc tour du lch n Hn Quc ca n v ny trong thng 2 v thng 3 b hy 100% do khch lo ngi Covid-19.

Ngy 24/2, nhng thng tin v tour du lch Hn Quc 5 ngy 4 m - Trt tuyt ma ng vi mc gi gim kch sn 9 triu ng vn c qung co trn trang web ca doanh nghip l hnh Bestour. Tuy nhin, khi PV VTC News lin lc n ng dy nng, i din doanh nghip ny mi thng bo rng thc t cc tour n Hn Quc ca h dng li t trc Tt nguyn n Canh T 2020.

Tour du lch Hn Quc ng lot b hy, doanh nghip thit hi hng chc t ng - 1

Tour du lch n Hn Quc ca nhiu doanh nghip l hnh b khch hy n 90%.

i din Bestour chia s: Cha xc nh c thi im m ca li cc tour i Hn do dch Covid-19 ngy cng din bin phc tp ti t nc ny.

Thc trng tour du lch n Hn Quc cng c ng on Long Phi C i din Cng ty l hnh H Ni Hanoi Travel - thng tin n VTC News. Theo ng Long, tnh n nay, tour du lch Hn Quc do khch t trong thng 2 v 3 b hy 100%.

Mi nm, y l thi im cc tour n Hn Quc kn lch. Cng ty phi tuyn thm nhn s t chc. Tuy nhin nm nay li khng c vic lm. Ngoi cc tour thng 2, thng 3, chng ti ang lo ngi cc tour thng 4, thng 5 cng tip tc b hy do khch lo ngi dch Covid-19 ti Hn Quc, ng on Phi Long nhn mnh.

Cng theo ngi i din H Ni Travel, Deagu C tm im dch Covid-19 ti Hn Quc - khng phi l a im du lch c nhiu khch Vit Nam chn t. Tuy nhin, do tm l lo ngi cho sc khe, khch hng ni a vn ch ng hy tour. Cng vi vic nhiu hng hng khng trong nc v quc t hn ch cc chuyn bay n Hn Quc thi im ny nn vic t chc tour cng kh khn hn.

Thit hi i vi cc doanh nghip l hnh rt ln. Chng ti ch mong nhng ngy kh khn ny nhanh chng qua i. V ngay khi dch c kim sot, cc c quan chc nng sm cng b tnh trng ng thi trin khai cc chnh sch kch cu du lch, ng on Phi Long by t.

Hin nay, theo tnh ton ban u, thit hi m doanh nghip ny phi gnh do vic hy tour n Hn Quc ln n hng chc t ng. Con s ny theo i din doanh nghip l vn cha dng li, nu tnh thm s tour ang tip tc b khch hng hy b.

o Bch
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc