Kinh t Th trng - Ti那u d迄ng

Nhng b車 hoa Valentine si那u t

Th Sau, 14/02/2020 06:47:06 +07:00

(VTC News) - Nu nh tr那n th gii c車 b車 hoa gi芍 ti 600 triu ng th足 ti Vit Nam cng tng ghi nhn b車 hoa l那n ti 90 triu ng v角o dp Valentine.

B車 hoa 600 triu ng

Theo Standard, dp Valentine 2019, ca h角ng hoa Endure Roses (Anh) tung ra th trng b車 hoa c車 gi芍 t nht th gii 20.000 bng Anh (tng ng khong 600 triu ng).

Nhng b車 hoa Valentine si那u t  - 1

(nh: Standard)

B車 hoa c bit n角y gm hn 100 bng, trong 車 c車 6 bng hng ln ph v角ng 24 carat rt p v角 n tng. Ngo角i ra, b車 hoa c辰n c車 c芍c bng hng h足nh tr芍i tim, bng hoa hng Juliet c芍nh k谷p. gia b車 hoa l角 mt chic chung thy tinh Mon Ch谷rie, b那n trong c車 2 hoa hng h足nh tr芍i tim tng trng cho t足nh y那u v角 2 vi那n kim cng Cullinan mt vi那n 0,5 carat v角 0,3 carat.

Mt yu t na l角m n那n s t gi芍 ca b車 hoa l角 bi kim cng lp l芍nh d赤nh tr那n c芍c bng hoa. c bit, b車 hoa c車 th gi c v p nh khi mi mua t 3-5 nm d迄 t bt c ni u.

B車 hoa hng 300 triu ng

Nhng b車 hoa Valentine si那u t  - 2

(nh: Pursuitist)

Dp Valentine 2016, mt cng ty kinh doanh hoa Anh ch角o b芍n b車 hoa hng 1.000 bng vi gi芍 13.000 USD (khong 300 triu ng).

C車 gi芍 cc t nhng b車 hng n角y li khng d芍t v角ng hay gn kim cng m角 ho角n to角n l角 hoa t nhi那n c trng ti mt th trn cao 4.000m so vi mc nc bin tr那n dy n迆i Andes Ecuador.

iu khin b車 hoa t nhi那n t nh vy l角 dch v tng hoa. B車 hoa s c tng k豕m mt chic iPad mini v角 mt chai sm panh Louis Roederer Cristal, c mang ti bng mt chic xe in th thao hng sang Tesla P85D. Tuy nhi那n, nu bn mun chic xe th角nh ca m足nh th足 cn phi chi th那m 157.000 USD na.

B車 hoa xa x 150 triu ng

Dp Valentine 2018, t Telegraph a tin mt b車 999 bng hng c車 gi芍 5.000 bng Anh (tng ng hn 150 triu ng) c i gia t mua tng ngi thng.

Nhng b車 hoa Valentine si那u t  - 3

(nh: Telegraph)

B車 hoa xa x nm trong b su tp ※Mon Amour§ ca ca h角ng hoa ni ting Orchidya London. c bit, Valentine l角 thi im hng nhung c車 gi芍 cao nht trong nm. Thng th足 ti c芍c si那u th, mt t芍 hng nhung s c車 gi芍 t 10-15 bng Anh (tng ng 300.000 每 450.000 ng). Tuy nhi那n, gi芍 hoa hng s tng gp i trong nhng ng角y trc ng角y 14/2.

Ti Vit Nam, m迄a Valentine nm ngo芍i, mt ca h角ng hoa b芍o gi芍 hp hoa gn 90 triu ng, trong 車 ri那ng tin hoa l角 mt triu ng v角 b kim cng 88 triu ng. Tuy nhi那n, kh芍ch h角ng cng c車 th chn loi hoa c車 gi芍 cao hn, nh vy gi芍 mi hp qu角 c車 th l那n ti 90 n 100 triu ng.

Theo di thng tin dch c迆m virus corona ph芍t tr那n c芍c bn tin ca k那nh VTC1, VTC14, VTC16, ng dng VTC Now v角 li那n tc cp nht tr那n VTC News.

Bng Lng (Ngun: Telegraph, Pursuitist, Standard)
Sao Vit khoe nhng m車n qu角 si那u t  c tng dp Valentine

16:49 13/02/2020

hu T迆 Anh c tng t迆i h角ng hiu v角 xe hi sang trng c辰n Thu Minh c chng tng cho mt chic t迆i x芍ch t tin c車 赤nh t那n ca n ca s.

H角ng Trung Quc vng b車ng, socola handmade c dp 'l那n ngi' m迄a Valentine

08:28 13/02/2020

Dch bnh Covid-19 k谷o d角i khin ngun h角ng nhp khu khng c a ng, c bit l角 s vng b車ng h角ng Trung Quc to iu kin socola handmade h迆t kh芍ch.

Valentine nm nay vng b車ng hoa Trung Quc, ca h角ng lo thua l

08:15 12/02/2020

Nhiu ca h角ng phi chuyn qua b芍n c芍c loi hoa ni v足 t足nh h足nh ca khu ngng thng quan khin hoa Trung Quc khng th nhp v nc.

Hn 800 doanh nghip ngng hot ng, gim quy m v足 Covid-19

23:20 13/02/2020

S liu t B LTB&XH cho bit, c車 322 doanh nghip tm dng hot ng, hn 8.700 lao ng b nh hng, trong 車 ng角nh nng, lm v角 thy sn chim hn 30%.

B trng NNPTNT y那u cu doanh nghip gim gi芍 tht ln ngay lp tc

20:05 13/02/2020

Dch t ln chu Phi c kim so芍t, tc t芍i 角n tng nhanh, B trng Nguyn Xun Cng y那u cu doanh nghip chn nui ln ngay trong tun ti phi gim gi芍 tht ln hi xung 75.000 ng/kg.

Nhiu doanh nghip '車i' h角ng, nng sn c 'y' i bng ng bin

13:28 13/02/2020

Theo c芍c doanh nghip, ng ph車 vi vic ca khu ngng thng quan do nh hng ca i dch Covid-19, h buc phi thay i c芍ch thc vn chuyn h角ng bng ng bin d迄 chi ph赤 cao hn.

Ca khu M車ng C芍i thng quan tr li, l h角ng u ti那n c nhp khu

18:32 13/02/2020

L h角ng nhp khu si filament ca Cng ty TNHH Khoa hc k thut Texhong Ngn H角 vi 22 kin, trng lng 13.200KGM va ho角n th角nh th tc, thc hin nhp khu qua cu Bc Lun 2.

Gi芍 xng s gim mnh v足 Covid-19?

16:30 13/02/2020

D kin ng角y 14/2 gi芍 xng trong nc s gim mnh theo xu hng th gii, theo t赤nh to芍n, gi芍 xng E5 RON 92 trong nc c車 th gim 800-1.000 ng/l赤t v角o ng角y mai.

Sng m迄 d角y c ti Ni B角i, 5 chuyn bay khng th h c芍nh

18:03 13/02/2020

Cng H角ng khng Quc t Ni b角i cho bit, ng角y 13/2, t足nh trng sng m迄 d角y c ti sn bay quc t Ni B角i khin 5 chuyn bay phi chuyn hng h c芍nh xung sn bay kh芍c.

Vinmart b芍c tin b芍n thanh long gii cu gi芍 t

11:23 13/02/2020

L gii v vic gi芍 thanh long ang cao hn nhiu si那u th kh芍c, i din ca Vinmart khng nh, ti min Bc cha c車 mt h角ng gii cu n那n h角ng tr那n k l角 h角ng nhp t c芍c nh角 cung cp theo gi芍 th trng.

H角ng Trung Quc vng b車ng, socola handmade c dp 'l那n ngi' m迄a Valentine

08:28 13/02/2020

Dch bnh Covid-19 k谷o d角i khin ngun h角ng nhp khu khng c a ng, c bit l角 s vng b車ng h角ng Trung Quc to iu kin socola handmade h迆t kh芍ch.

Vietjet chinh phc n , cng b 5 ng bay thng ti Delhi, Mumbai

09:40 13/02/2020

Li那n tc m rng mng bay quc t, Vietjet ch赤nh thc ghi du mc quan trng ti mt trong nhng th trng h角ng khng tim nng h角ng u th gii vi quy m dn s l那n ti 1,3 t dn n .

Vit Nam c車 th vt Th芍i Lan, chim 'ngi' xut khu go th 2 th gii

10:25 13/02/2020

Theo t Bangkok Post, Th芍i Lan nguy c mt v tr赤 xut khu go th 2 th gii trong nm nay do sc cnh tranh yu i v角 chng loi go khng a dng.

Lch
thi u

Kt qu

Bng
xp hng