• Zalo

My bay Ni Bi bung ca thot him khi sp ct cnh

Th trng - Tiu dng Th Bay, 22/02/2020 21:00:08 +07:00

My bay ca Th Nh K sau khi ng ca chun b khi hnh ti sn bay quc t Ni Bi th phi hnh on pht hin ca thot him b bung.

l my bay B777/TC-LJO ca Turkish Airlines (Th Nh K) thc hin chuyn bay ch hng d kin khi hnh t sn bay Ni Bi i sn bay quc t Indira Gandhi (n ).

Sau khi ng ca my bay chun b khi hnh, t bay pht hin ca thot him 1R bt ng bung ra. Ngay lp tc c trng buc phi tm dng khi hnh khc phc s c.

My bay sau c th my ca hng v c trng thc hin kim tra ti liu k thut, lin lc vi i k thut ti Th Nh K xc nh chuyn bay c th khai thc bnh thng vi 1 ca thot him 1L.

My bay  Ni Bi bung ca thot him khi sp ct cnh - 1

Turkish Airlines l hng hng khng ca Th Nh K ang khai thc 266 my bay.

Hm 19/2 ti sn bay Tn Sn Nht, khi my bay A320/VNA656 chun b ct cnh th t bay pht hin mt hnh khch tn T.V.H nh m ca thot him. Do pht hin kp thi nn thit hi khng xy ra.

Hnh khch t m ca thot him my bay s b x pht hnh chnh vi mc pht ln ti 20 triu ng.

Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc