• Zalo

Hn 800 doanh nghip ngng hot ng, gim quy m v Covid-19

Th trng - Tiu dng Th Nm, 13/02/2020 23:20:51 +07:00

(VTC News) - S liu t B LTB&XH cho bit, c 322 doanh nghip tm dng hot ng, hn 8.700 lao ng b nh hng, trong ngnh nng, lm v thy sn chim hn 30%.

B LTB&XH va cng b bo co nhanh v tnh hnh nh hng ca dch bnh vim ng h hp cp do virus corona lin quan ti lnh vc lao ng, ngi c cng v x hi.

Theo , bo co nhanh ca 30/63 tnh, thnh ph cho thy: Trong 181.597 doanh nghip c thng k, c 322 doanh nghip tm dng hot ng, 553 doanh nghip gim quy m hoc thu hp sn xut kinh doanh.

Hn 800 doanh nghip ngng hot ng, gim quy m v Covid-19 - 1

B trng B LTB&XH o Ngc Dung v Ch tch Tng LL VN Nguyn nh Khang kho st tnh hnh phng, chng Covid-19 ti Thi Nguyn sng 13/2. (nh: B LTB&XH)

Bo co ca 22/63 tnh, thnh ph cng cho thy, trong 8.773 lao ng b nh hng, ngnh nng, lm v thy sn c 3.227 ngi; ngnh cung cp nc, hot ng qun l v x l rc thi, nc thi c 2.252 ngi. Ngnh vn ti, kho bi c 1.121 ngi.

Ngnh bn bun v bn l, sa cha t, m t, xe my v xe c ng c khc c 665 ngi. Cn li nhng ngnh khc c lao ng b nh hng nhng s lng khng nhiu.

Theo bo co ca 22/63 tnh, thnh ph, s lao ng b mt vic l 1.027 ngi. Ch yu thuc ngnh dch v lu tr v n ung v ngnh cng nghip ch bin, ch to. S mt vic lm cn li mt s ngnh khc.

Ti bo co ca 63 a phng, 33.775 lao ng Trung Quc lm vic ti cc a phng c cp giy php lao ng, trong c 26.388 lao ng Trung Quc v nc n Tt.

Hn 800 doanh nghip ngng hot ng, gim quy m v Covid-19 - 2

Theo bo co ca 22/63 tnh, thnh ph, s lao ng b mt vic do Covid-19 l 1.027 ngi.

Theo cp nht ca cc a phng n 16h ngy 10/02/2020, 15.018 lao ng Trung Quc ang lm vic ti Vit Nam, trong c 7.388 lao ng li Vit Nam dp Tt v 7.630 lao ng Trung Quc quay tr li sau dp Tt Nguyn n.

S liu ny chim 22,59% lao ng Trung Quc lm vic ti Vit Nam.

n nay, lao ng Trung Quc a phn cha quay li sau tt Nguyn n do dch Covid-19. Vic qun l v iu hnh doanh nghip ca lao ng Trung Quc ch yu thc hin qua in thoi v mng internet nn cc doanh nghip cng gp kh khn trong vic qun l v iu hnh doanh nghip.

Tuy nhin, cc nc ch cng b s liu v cng dn nhim Covid-19 ch khng cng b vng c dch nn cc a phng gp kh khn trong vic xc nh ngi lao ng nc ngoi n t cc vng c dch khng cp giy php lao ng mi cho lao ng trong thi gian ny.

Hn 800 doanh nghip ngng hot ng, gim quy m v Covid-19 - 3

B trng o Ngc Dung trao i vi mt cng nhn lm vic ti Cng ty TNHH Samsung Electronics Vit Nam Thi Nguyn.

Theo s liu v s lao ng Vit Nam i lm vic nc ngoi theo hp ng, Vit Nam hin c 524.153 lao ng ang lm vic ti Trung Quc v cc nc c cc trng hp nhim dch bnh Covid-19, gm: i Loan (Trung Quc) l 224.713 ngi, Ma Cao (Trung Quc) l 785 ngi, cc nc khc (Nht Bn, Hn Quc, Malaysia, UAE, Phillippines) l 298.655 ngi.

Hin cha c thng tin v trng hp lao ng Vit Nam lm vic nc ngoi theo hp ng b nhim v nghi nhim dch bnh Covid-19.

Lin quan ti lnh vc gio dc ngh nghip, thng k n thi im 11h ngy 10/2/2020, c 1.603 c s gio dc ngh nghip gm cc trng Cao ng, Trung cp, TTGDTX-TTDN, TTGDNN, TTGDNN khc cho hc sinh, sinh vin ngh hc n gia thng 2/2020.

Phn ln cc c s gio dc ngh nghip thnh lp t cng tc phng, chng dch bnh v trin khai t chc kh trng trng hc, phng hc. S lao ng a phng cng thng xuyn kim tra, n thi im ny theo bo co cha c trng hp no mc bnh hay c triu chng nhim bnh.

Kho st ca B L-TB&XH cng nu r, tnh n nay, trn ton quc khng c bin ng ln v vn lao ng, vic lm. Hu ht cc doanh nghip v c s sn xut kinh doanh. c bit l nhng doanh nghip ln, s dng nhiu lao ng vn n nh, duy tr hot ng bnh thng, cha xy ra tnh trng thiu ht lao ng.

H thng Trung tm dch v vic lm, ngoi tr khng t chc cc phin giao dch vic lm tp trung ng ngi tm vic v doanh nghip, cn cc hot ng cung cp dch v cho ngi lao ng v doanh nghip vn duy tr hot ng bnh thng, khng c bt k xo trn no.

Linh Phi
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc