• Zalo

Ca khu Mng Ci thng quan tr li, l hng u tin c nhp khu

Th trng - Tiu dng Th Nm, 13/02/2020 18:32:02 +07:00

(VTC News) - L hng nhp khu si filament ca Cng ty TNHH Khoa hc k thut Texhong Ngn H vi 22 kin, trng lng 13.200KGM va hon thnh th tc, thc hin nhp khu qua cu Bc Lun 2.

Chiu 13/2, thng tin t c quan chc nng tnh Qung Ninh cho bit, ngy 13/2, l hng ca Cng ty TNHH Khoa hc k thut Texhong Ngn H (KCN Cng bin Hi H) va thc hin cc th tc thng quan qua cu Bc Lun 2.

L hng nhp khu si filament ca Cng ty TNHH Khoa hc k thut Texhong Ngn H vi 22 kin, trng lng 13.200KGM hon thnh th tc, thc hin nhp khu qua cu Bc Lun 2.

Ca khu Mng Ci thng quan tr li, l hng u tin c nhp khu - 1

L hng nhp khu u tin sau khi cu Bc Lun 2 thng quan tr li.

Thc hin ch o ca Th tng Chnh ph v vic bo m hot ng xut nhp khu, vn chuyn hng ha qua bin gii c din ra bnh thng, ng thi p ng yu cu ca cng tc phng, chng dch Covid-19 (nCoV), ngy 6/2, TP Mng Ci (Vit Nam) hi m vi TP ng Hng (Trung Quc); chun b cc k hoch, bin php, kch bn t chc thng quan tr li i vi cu Bc Lun 2.

Hai bn thng nht cc bin php kim dch y t cht ch, b tr cc v tr kim tra y t, phng cch ly i vi li xe, cng nhn bc xp v ch hng sau mi ln giao dch qua bin gii; bin php kh trng, tiu c i vi phng tin, hng ha; bin php hn ch tip xc qua li

Ca khu Mng Ci thng quan tr li, l hng u tin c nhp khu - 2

Lc lng chc nng thc hin cc quy trnh phng, chng dch, kim tra y t i vi li xe ti khu vc kim sot cu Bc Lun 2.

Cc phng tin ch hng ha t Trung Quc vo Vit Nam v ngc li s c phun kh trng trc khi nhp cnh bng h thng t ng, b tr i ng li xe ring c kim tra y t, trang b y bo h phng dch m nhn vai tr trung chuyn. Lc lng cng nhn bc xp hng ha c qun l cht ch, cch ly v trang b bo h phng dch.

Ca khu Mng Ci thng quan tr li, l hng u tin c nhp khu - 3

Thc hin cch ly i vi li xe...

c bit, thc hin cng tc phng, chng dch Covid-19 (nCoV) v h tr cc doanh nghip tham gia xut nhp khu qua cu Bc Lun 2, Cng ty CP Xut nhp khu Quc t Tn i Dng phi hp vi c quan chc nng thc hin cc bin php cn thit, cung cp trang thit b, ngun lc phng, chng dch ti khu vc kim sot hng ha tm thi cu Bc Lun 2; Min ph v vo cng, ph lu bi i vi xe hng ha xut nhp khu v min ph ph bc xp hng ha i vi xe hng cu tr, biu, tng, t thin ca cc t chc, doanh nghip t ngy 12/2.

Ca khu Mng Ci thng quan tr li, l hng u tin c nhp khu - 4

...v thc hin y cc quy trnh phng, chng dch trong kim tra, bc xp hng ha.

Chiu 12/2, qua kim tra cng tc phng, chng dch v chun b thng quan hng ha ti TP Mng Ci, Ph Ch tch UBND tnh Qung Ninh Bi Vn Khng nhn manh, mc d dch Covid-19 (nCoV) din bin phc tp song tnh Qung Ninh vn quyt nh khng iu chnh gim cc ch tiu tng trng kinh t ra, v vy, vic khn trng a cc ca khu thng quan tr li l yu cu cn thit.

Lnh o tnh Qung Ninh cng yu cu cc n v tip tc quan tm, ch trng cng tc kim dch ti khu vc ca khu, khn trng b sung trang thit b phng dch. Cc doanh nghip cn nng cao nng lc bc xp hng ha, gim thi gian lu tr ca li xe Trung Quc ti Vit Nam; Tm hiu, nm bt tnh hnh th trng c phng n kt ni doanh nghip trong nc, chun b sn ngun hng, xut ngay sau khi ca khu c thng quan.

Minh Khang
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc