Bo Kammuri sp tin vo Bin ng, B Cng an ra cng in khn

(VTC News) - Ngy 2/12, B Cng an gi cng in ng ph bo Kammuri n c quan phng chng thin tai, tm kim cu nn v cng an cc tnh t Qung Ninh n C Mau.

Theo Trung tm D bo kh tng thy vn quc gia, ngy 2/12 xut hin cn bo c tn quc t l Kammuri, hot ng trn vng bin pha ng Philippines.

Hi 7h ngy 2/12, v tr tm bo vo khong 12,9 V Bc v 126,6 Kinh ng. Sc gi mnh nht vng gn tm bo mnh cp 13-14, git cp 17.

Bao Kammuri sap tien vao Bien Dong, Bo Cong an ra cong dien khan hinh anh 1

Bo Kammuri ang hnh honh Philippines, sp tin vo Bin ng.

D bo trong 24 gi ti, bo di chuyn theo hng Ty, mi gi i c khong 20km. n 7h ngy 3/12, v tr tm bo khong 13,4 V Bc v 122,3 Kinh ng, trn khu vc min Trung Philippines.

Sc gi mnh nht vng gn tm bo mnh cp 13-14, git cp 17. Trong 24 n 48 gi tip theo, bo di chuyn theo hng Ty Ty Bc, mi gi i c khong 20km v i vo Bin ng. Sc gi mnh nht vng gn tm bo mnh cp 11, git cp 14.

V vy, Ban Ch o phng chng thin tai v tm kim cu nn ngh cng an cc n v, a phng trong vic ch ng cc phng n ng ph vi bo Kammuri.

Cc n v, a phng cn r sot phng n ng ph vi thin tai thc hin tt theo phng chm 4 ti ch; sn sng lc lng, phng tin cu nn, cu h kp thi trin khai ng ph khi c yu cu.

Cng an cc a phng t chc trc ban nghim tc 24/24h, thc hin ch thng tin bo co v Vn phng B Cng an(in thoi: 0913.555.323, 069.2341041; Fax: 069.2341044).

Siu bo Kammuri  b, hng chc nghn ngi Philippines phi s tn, hu nhiu chuyn bay

Siu bo Kammuri b, hng chc nghn ngi Philippines phi s tn, hu nhiu chuyn bay

Chnh quyn Philippines s tn hng chc nghn ngi, hy nhiu chuyn bay v ng ca cc trng hc khi cn bo Kammuri b t lin o Luzon.
Bo Kammuri  b Philippines, e da SEA Games 30

Bo Kammuri b Philippines, e da SEA Games 30

Bo Kammuri vi gi mnh v ma ln bt u b Philippines, e da SEA Games 30.
Minh Tun
Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU