C nn n cm vo bui ti?

C nn n cm vo bui ti?

Nhiu ngi khng dm n cm vo bui ti v s b tng cn do cm c nhiu tinh bt, suy ngh ny c thc s ng?
iu g xy ra nu bn n ti mi ngy?

iu g xy ra nu bn n ti mi ngy?

Theo cc chuyn gia, thng xuyn n ti s gip bn ci thin tr nh, tng cng h min dch, gim au rng v c mt thn hnh thon th hn...