Ngi Hong Kong  x tích tr USD

Ngi Hong Kong x tích tr USD

13:00 30/05/2020

Nhu cu mua và tích tr ng USD ca ngi dn Hong Kong tng vt sau khi Trung Quc thng qua lut an ninh vi c khu hành chính này.

Hàng xóm tt n phát s

Hàng xóm tt n phát s

10:09 30/05/2020

Hai ngi láng ging trò chuyn, mt ngi nói: "Ti rt tic là my con gà nhà ti m sch s ht hoa va gieo bên nhà bác".

Doanh nghip - Doanh nhn

Bt ng sn

Video

Thi s

Kinh t

Th thao

Th gii

Giáo dc

Pháp lut

Vn hóa - Gii trí

Sc khe

i sng

Phóng s - Khám phá

t - Xe máy

Khoa hc - Cng ngh